Na dzisiejszej konferencji prasowej w MRiRW minister Puda omówił, kwestie wsparcia dla producentów trzody chlewnej.

– W ramach pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem, który jest związany z COVID-19, rząd objął wsparciem szczególne sektory produkcji rolnej. Podstawowym kryterium wyboru tych sektorów była wysokość poniesionych przez nie  strat w odniesieniu do możliwości budżetowych. W związku z tym zadecydowano o natychmiastowym wsparciu sektorów bydła mięsnego, bydła mlecznego, trzody chlewnej, ale w cyku zamkniętym, produkcji owiec, kóz, indyków rzeźnych, kur, mówię tutaj o brojlerach, gęsi rzeźnych, jaj, tu chodzi o wylęgarnie do produkcji brojlerów, i kwiatów ciętych – wymieniał minister rolnictwa.

Jak stwierdził minister Puda, w odniesieniu do hodowli świń uznano, że prowadzone dotychczas działania były  niesprawiedliwe wobec tych gospodarstw, które prowadzą produkcję w cyklu otwartym.

– W odniesieniu do hodowli świń uznano, że te działania były w pewnym stopniu niesprawiedliwe wobec wszystkich. Uznano, że produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniętym jest dużym ryzykiem w związku z tym wsparto tylko tych producentów, którzy dotychczas produkowali tylko w cyklu zamkniętym. Naszym zdaniem jest to pewna niesprawiedliwość, w związku z tym po ustaleniach uznaliśmy, że należy wesprzeć również tych producentów, którzy zajmują się produkcją trzody chlewnej w cyklu otwartym. W związku z tym podjęliśmy działania, aby znaleźć środki finansowe i wesprzeć również producentów na co dzień zajmujących się produkcją trzody chlewnej w cyklu otwartym – poinformował minister Puda.

Zaznaczył, że ministerstwo otrzymywało wiele sygnałów ze strony rolników zajmujących się tą produkcją, którzy podkreślali, że wsparcie powinno obejmować wszystkich rolników, a nie tylko tych, którzy zajmują się pewnym obszarem produkcji trzody chlewnej.

Biorąca udział w spotkaniu Renata Mantur, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przybliżyła zasady udzielania tej pomocy.

– Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać do 20 grudnia. Pomoc będzie przysługiwała producentowi świń, który utrzymywał trzodę od 1 marca br. do 15 lipca br., jeżeli średnia dzienna liczba świń wynosiła co najmniej 21 sztuk – mówiła wiceprezes Mantur. – Pomoc tę będzie mógł otrzymać producent, któremu zagraża utrata płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc ta będzie dedykowana producentom, którzy nie otrzymali pomocy z tytułu zagrożeń covidowych z ramach wcześniej wspomnianych programów. Wnioski składa się do biur powiatowych ARiMR. Pomoc będzie wypłacana w pierwszym kwartale 2021 roku – dodała.