Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, flamandzki program o wartości 200 mln euro, który ma zrekompensować producentom trzody chlewnej zmniejszenie lub całkowite zamknięcie ich mocy produkcyjnych. Celem programu jest ograniczenie emisji azotu w sektorze rolnictwa, które są wynikiem produkcji trzody chlewnej.

Program jest otwarty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących hodowlę trzody chlewnej we Flandrii. W ramach programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich w wysokości do 120% utraty wartości aktywów, tj. trzody chlewnej i obiektów, związanej z zamknięciem mocy produkcyjnych. Program będzie realizowany do 30 czerwca 2025 r.