Rozpoczęcie flamandzkiego programu wykupu ferm trzody chlewnej o wysokiej emisji azotu, pierwotnie planowanego na jesień, zostało opóźnione. Flandria jest jednym z trzech regionów Belgii, a tym samym członkiem belgijskiego państwa federalnego.

Dokładny harmonogram jest obecnie niepewny - powiedział minister rolnictwa Flandrii Jo Brouns.

900 ferm trzody chlewnej możliwych do wykupu

Według Brounsa opóźnienie jest spowodowane przez Komisję Europejską, która zażądała dodatkowych informacji na temat projektu. „Ministerstwo Rolnictwa i Państwowa Agencja Krajobrazu (VLM) przygotowują obecnie odpowiedź na pytania Komisji. Dalszy harmonogram zależy od ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej.

W czerwcu 2022 r., w ramach umowy azotowej z sektorem rolnym, rząd belgijskiego państwa członkowskiego zdecydował, że fermy trzody chlewnej, które znacząco zanieczyszczają przyrodę poprzez emisje azotu, mogą dobrowolnie skorzystać z systemu rekompensat za całkowite lub częściowe zamknięcie.

Całkowity budżet na ten program wynosi 200 mln euro. Oznacza to, że można wykupić około 900 ferm trzody chlewnej. Byłoby to około jednej czwartej wszystkich flamandzkich ferm trzody chlewnej.

Rolnicy potrzebują jasności

Ze względów ekonomicznych niektórzy hodowcy trzody chlewnej mieliby duże trudności z kontynuowaniem działalności do końca tego roku. Należy się obawiać, że niektórzy z nich zbankrutują przed rozpoczęciem programu wykupu. Tymczasem Flamandzkie Stowarzyszenie Rolników (BB) wyjaśniło, że Komisja Europejska mogłaby prawdopodobnie skrytykować niedopuszczalną pomoc publiczną w odniesieniu do konstrukcji programu skupu.

Rolnicy pilnie potrzebują jasności, co do warunków i planowanej rekompensaty” – stwierdził prezes BB Lode Ceyssens. Wyjaśnił, że dla wielu osób, które nie widzą już przyszłości dla swojej działalności, może to być szansa na wyjście z sektora w sposób społecznie odpowiedzialny. Redukcja emisji azotu osiągnięta dzięki programowi wykupów powinna wliczać się do przyszłych celów dla sektora trzody chlewnej, domagał się Ceyssens.