Analitycy banku BGŻ BNP Paribas, powołując się na dane MRiRW wskazuję, że ceny żywca wieprzowego notowane na koniec listopada były aż o 8,3 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym czasie według danych resortu rolnictwa za żywiec płacono przeciętnie 4,25 zł za kilogram. Spadki cen odnotowano również w przypadku mięsa i przetworów wieprzowych. Cena szynki gotowanej była w tym okresie o blisko 5 proc. niższa niż przed rokiem, zaś schab z kością był tańszy o około 4,5 proc. niż rok wcześniej.

Ożywienia nie widać na rynkach zagranicznych – od wielu tygodni znajdują się one w stagnacji. Na niemieckiej giełdzie VEZG praktycznie od początku października obowiązuje stawka 1,36 euro za kilogram półtuszy o mięsności 56 proc. W ostatnich tygodniach można natomiast zaobserwować stopniowy wzrost cen warchlaków. W porównaniu z październikiem ceny warchlaków duńskich są wyższe średnio o 40 – 45 DKK.

Według wstępnych danych IERiGŻ, konsumpcja wieprzowiny ma w naszym kraju wzrosnąć w 2018 roku o 1,8 kg. Wynika to głównie z niższego poziom cen mięsa i wyrobów wieprzowych. Niestety trend ten będzie prawdopodobnie tylko przejściowy. Na przyszły rok prognozowany jest spadek konsumpcji wieprzowiny o 1 kg, do poziomu 39 kg rocznie na osobę. Trudno zatem upatrywać trwałej poprawy sytuacji rynkowej w wzroście krajowego spożycia wieprzowiny.