Mimo rysującej się już coraz wyraźniej tendencji spadkowej w pogłowiu trzody chlewnej, na początku roku wciąż jeszcze uboje w UE były wyższe niż rok wcześniej. Według wstępnych danych Eurostatu, w dwóch pierwszych miesiącach uboje przemysłowe trzody chlewnej w UE-27 wyniosły 41,6 mln szt. i były o 1,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Analitycy Banku BGŻ szacują, że na początku drugiej połowy roku liczba ubojów trzody w UE będzie niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej

Do wzrostu ubojów w UE przyczyniła się Hiszpania, a w dalszej kolejności Niemcy, Włochy i Francja. Największy spadek ubojów zanotowano natomiast w Polsce (-199 tys. szt.) i w Danii (-179 tys. szt.).
Badanie wg stanu na początek grudnia 2011 r. wykazało spadek liczby świń w UE-27 na przestrzeni roku o 1,5 proc. Wprawdzie spadek liczby tuczników o masie 50-110 kg był mniejszy i wyniósł 1,3 proc., jednak biorąc pod uwagę te dane zanotowane w pierwszych miesiącach 2012 r. wzrost ubojów jest dosyć zaskakujący.

- Niemiej jednak szacujemy, że dane za marzec lub kwiecień pokażą spadek ubojów w stosunku do tych samych miesięcy przed rokiem. Wśród krajów, które w styczniu i lutym notowały największe przyrosty ubojów, prawdopodobnie najszybciej spadki pojawiły się w Hiszpanii, a najpóźniej we Francji. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie szczegółowych danych o pogłowiu tuczników o masie 50-80 i 80-110 kg oraz pogłowiu młodych świń o masie 20-50 kg. Szczególnie duże spadki w tej ostatniej kategorii zanotowano w Niemczech (-13 proc. r/r) oraz w Polsce (-10 proc. r/r). Nawet obserwowany wzrost pogłowia w Danii (+3 proc.) nie będzie w stanie uzupełnić w pełni tych spadków, szczególnie, że również Holandia zanotowała niewielki spadek pogłowia (-1 proc.) - oceniają analitycy Banku BGŻ.
 
Mimo wszystko dane o pogłowiu loch w zasadzie nie pozostawiają złudzeń, co do tego, że na początku drugiej połowy roku liczba ubojów trzody w UE-27 będzie niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.