Tetragonoloba cyanmopsis lub guar należy do odpornych na suszę roślin strączkowych. Guar jest wykorzystywany jako pasza dla bydła w dzisiejszych Indiach. Zielone strąki zrywa się i znajdują one zastosowanie w żywieniu ludzi.

Obecnie guar jest uprawiany na pograniczu Indii i Pakistanu. Jako surowiec w przemyśle paszowym wykorzystywana jest mączka guar. Zaś w przemyśle spożywczym używana jest guma guar. Całe nasiona Guar zawierają wysoki poziom hydrokoloidów (22-24 proc.) i dlatego używane są jako lepiszcze i zagęszczacz (guma guar).

Guma guar to naturalny polisacharyd wytwarzany z nasion tego drzewa i używany jako środek zagęszczający, stabilizator i emulgator w przemyśle spożywczym. Podczas procesu produkcji gumy guar nasiona poddawane są mieleniu, w wyniku czego uzyskuje się łuski i kiełki. Mączka guar jest produktem ubocznym uzyskiwanym podczas procesu przetwarzania nasion.

Poekstrakcyjna śruta guar jest poddawana dalszej obróbce w wysokiej temperaturze w celu usunięcia inhibitorów trypsyny, co zwiększa jej wartość odżywczą. Jest to materiał całkowicie wolny od GMO. Z uwagi na niską kulturę rolną w rejonach, gdzie uprawia się guar, może charakteryzować się dużą zmiennością w zawartości białka i tłuszczu. Jak informuje firma, co roku badamy nasze produkty i co roku wydajemy nowy „matrix” w oparciu o aktualne zbiory. Produkt może być źródłem białka w paszy zarówno dla świń, krów, jak i dla drobiu. Dla trzody chlewnej zaleca się podawanie: dla zwierząt w wieku do 30 dni – do 6 proc., później przy masie ciała 10-30 kg – do 8 proc. w paszy, następnie 30-110 kg – do woli, dla loch – również do woli. Cena to 4,20 zł/kg netto.