Według obecnych zaleceń, prosięta powinny rozpocząć pobieranie pierwszej paszy stałej już pod koniec pierwszego tygodnia życia. Tak wczesne wprowadzenie mieszanki treściwej stymuluje rozwój przewodu pokarmowego, i zwiększa masę odsadzeniową prosiąt. Dzięki temu zmniejszone zostaje ryzyko wystąpienia biegunek po odsadzeniu prosiąt od lochy. Pamiętajmy jednak, że pasza ta musi być przygotowana z komponentów które są dobrze wykorzystywane przez kilkudniowe prosięta. Spośród surowców wysokobiałkowych, w składzie mieszanek paszowych dla starszych zwierząt na ogół dominuje poekstrakcyjna śruta sojowa. O ile surowiec ten sprawdza się w przypadku pasz odsadzeniowych czy mieszanek dla warchlaków, w paszach przeznaczonych na początkowy okres życia, jej udział nie powinien przekraczać 10 proc. Bierze się to z fakt, że śruta sojowa zawiera w swoim składzie białka alergenne, które u osesków mogą wywoływać biegunki. Dlatego też, chcąc rozpocząć dokarmianie prosiąt, należy się zastanowić jakie pasze wysokobiałkowe zastosować w ich żywieniu.

Według najnowszych norm żywienia świń, w zależności od potencjału wzrostowego, prosięta potrzebują od 90 do 110 g białka ogólnego dziennie. W przeliczeniu na ilość pobieranej paszy, koncentracja tego składnika w mieszance powinna wynosić 200-210 g/kg. 10 proc. zawartość śruty sojowej, wprowadza do kilograma mieszanki, około 45 g białka. Znaczna część białka pochodzi także ze zbóż stanowiących znaczny procent mieszanki. Niezbędny jest jednak dodatek innych pasz wysokobiałkowych. W żywieniu prosiąt doskonałym dodatkiem jest suszona plazma krwi, która oprócz znacznej zawartości białka (około 70 proc.) jest także źródłem odporności. Obecne w osoczu immunoglobuliny dzięki procesowi suszenia rozpyłowego nie tracą swoich właściwości i wspomagają rozwijający się dopiero układ immunologiczny prosiąt. Dobrym źródłem białka, jest też np. mączka rybna. Pasze te są bogate w aminokwasy egzogenne niezbędne do prawidłowego wzrostu prosiąt.

Część białka może pochodzić również z produktów pochodzenia mlecznego, takich jak mleko w proszku czy serwatka w proszku. Surowce to, są wprawdzie uboższe w białko niż mączki zwierzęce, białko to jest jednak dobrze wykorzystywane przez prosięta. Dodatkowo, pasze wyprodukowane z mleka zawierają duże ilości laktozy. Cukier ten jest doskonale trawionym źródłem energii dla prosiąt.

W żywieniu prosiąt zastosować można także pasze roślinne. Oprócz wspomnianej poekstrakcyjnej śruty sojowej, dobrym dodatkiem są również koncentraty białka sojowego wolne od szkodliwych białek. Zastosować można również białko ziemniaczane, które swoją wartością nieznacznie tylko ustępuje białku zwierzęcemu.

Omówione pasze są jednymi z droższych źródeł białka. Nie zapominajmy jednak, że spożycie mieszanki przez oseski jest niskie, więc nawet wysoki koszt zastosowanych surowców nie pogorszy opłacalności produkcji. Z pewnością poprawi natomiast kondycję zwierząt. Właściwe żywienie już od pierwszych dni życia, skutkuje szybkim wzrostem prosiąt, i brakiem problemów zdrowotnych w czasie odsadzenia.