Najczęściej obecnie spotykanym terminem, w których dokonuje się odsadzeń prosiąt jest koniec 4 tygodnia życia. Tak wczesne oddzielanie młodych od matki jest niewątpliwie korzystne dla lochy. W wyniku krótkiej laktacji znajduje się ona w dobrej kondycji i już po kilku dniach od odsadzenia gotowa jest do następnej inseminacji. Niestety tak wczesne odsadzanie, wiąże się z ryzykiem wystąpienia problemów zdrowotnych wśród prosiąt. Przewód pokarmowy 4 tygodniowych zwierząt, nie jest jeszcze w pełni przygotowany do trawienia pasz pochodzenia roślinnego. Występuje wówczas także tzw. luka immunologiczna – czynna odporność prosiąt nie jest jeszcze w pełni sprawna, a odporność bierna, związana z pobieraniem przeciwciał wraz z siarą i mlekiem, w tym czasie już zanika. Wymienione zjawiska, połączone z dużym stresem jaki towarzyszy prosiętom w czasie odsadzenia stwarza ryzyko gwałtownego pogorszenia kondycji zwierząt. Powszechnie spotykanym w tym okresie zjawiskiem są biegunki wywołane przez patogenne drobnoustroje. Choroby te prowadzą do zahamowania wzrostu i wzrostu śmiertelności wśród prosiąt. Mogą również ograniczyć przyrostu w późniejszym okresie życia zwierząt.

Podstawowym działaniem ograniczającym ryzyko wystąpienia biegunek w okresie odsadzeniowym, jest właściwe żywienie prosiąt. Ze względu na intensywny wzrost i niewielkie pobranie paszy, mieszanka przeznaczona na ten okres musi cechować się wysoką zawartością białka (ok. 190 g/kg paszy). Niestety tak wysoka koncentracja tego składnika sprawia, że pasza wykazuje silne właściwości buforujące. W ich wyniku pH treści przewodu pokarmowego bardzo łatwo może ulec podwyższeniu co sprzyja rozwojowi patogennych bakterii. Dlatego też białko w paszach dla prosiąt musi być idealnie zbilansowane, tak aby przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb pokarmowych, do minimum ograniczyć ryzyko zaburzeń pracy układu trawiennego. W paszach dla prosiąt odsadzonych niezbędny jest dodatek pasz pochodzenia zwierzęcego takich jak produkty mleczne, mączka rybna czy suszona plazma krwi. Są to doskonałe źródła aminokwasów egzogennych. Dodatkowo suszona plazma jest dobrym źródłem immunoglobulin, których spożycie korzystnie wpływa na odporność prosiąt.

W paszach dla prosiąt odsadzonych niezbędny jest także udział białka roślinnego, jednak zamiast tradycyjnie stosowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie koncentratów białka sojowego lub soi ekstrudowanej. Surowce te są pozbawione związków antyżywieniowych, które mogą przyczyniać się do pogorszenia strawności paszy. Nie należy natomiast stosować pasz takich jak śruta rzepakowa, czy nasiona roślin strączkowych. Ich obecność w mieszance dla prosiąt może być przyczyną biegunek.

Prawidłowe zbilansowanie w paszach dla prosiąt odsadzonych jest praktycznie niemożliwe bez zastosowania syntetycznych aminokwasów. Stanowią one uzupełnienie deficytowych składników białka. Wysoka zawartość białka wymusza również zastosowanie zakwaszaczy. Przeciwdziałają one podwyższeniu pH przewodu pokarmowego, będącego efektem wysokiej koncentracji białka w paszy.