Choć o ochronie biologicznej ferm trzody chlewnej mówi się bardzo wiele, zagadnienie to wciąż nie jest dla producentów w pełni jasne. Wiele aspektów bioasekuracji nie jest bowiem oczywista, a teoretyczne zalecenia nie zawsze pokrywają się z praktyką. Okazją do rozwiania wątpliwości związanych z ochroną biologiczną obiektów był wykład Piotra Cybulskiego, lekarza weterynarii, specjalisty chorób trzody chlewnej podczas tegorocznej konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

W trakcie spotkania przedstawił on najważniejsze ogniwa bioasekuracji na prowadzonych przez siebie fermach. Omówił on między innymi zasady kwarantanny personelu, bezpiecznych dostaw i odbioru zwierząt, środków produkcji i odpadów, a także procedurę wejścia na fermę.

Wiele uwagi poświęcono również kwestii dezynfekcji środków transportu i pomieszczeń produkcyjnych. W trakcie wystąpienia prelegent omówił najważniejsze kryteria doboru preparatów dezynfekcyjnych, oraz procedurę poprawnego mycia i dezynfekcji obiektów. Jak mówił, nie ma preparatów idealnych, przy wyborze konkretnego produktu warto zatem przeanalizować jego mocne i słabe strony. Jednym z najważniejszych aspektów jest bezpieczeństwo preparatów dla personelu fermy: niektóre z nich przy długotrwałym kontakcie mogą wykazywać właściwości rakotwórcze, przed podjęciem decyzji warto z pewnością wziąć ten fakt pod uwagę. Inne ważne kryteria doboru preparatów to skuteczność względem obecnych na fermie patogenów (preparat powinien się składać z przynajmniej dwóch substancji czynnych specyficznych wobec różnych patogenów), oraz brak właściwości korodujących wobec wyposażenia fermy.

 

Więcej informacji z poszczególnych prelekcji już wkrótce na naszym portalu.