W piśmie przesłanym do naszej redakcji Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii podsumowuje zmiany wymogów bioasekuracji, które od środy obowiązują w stadach trzody chlewnej utrzymywanych na własny użytek. Zmiany te są kolosalne. Zniesiono bowiem większość wymogów ochrony biologicznej. Co istotne ostateczna wersja rozporządzenia różni się bardzo istotnie od wersji finalnej.

Z jakich wymogów zwolnieni są hodowcy?

Według wersji rozporządzenia z 21 lutego 2023 roku zakładano:

  • uproszczenie wymagań w gospodarstwach utrzymujących nie więcej niż 10 sztuk świń w roku kalendarzowym;
    zakaz utrzymywania loch do rozrodu i knurów; - odstąpienie od
  • obowiązkowego w strefach objętych ograniczeniami wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami oraz wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa;
  • odstąpienie od konieczności sporządzenia przez posiadaczy zwierząt spisu posiadanych świń (z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki) oraz bieżące aktualizowanie tego spisu
    odstąpienie od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie (...).