Krajowi hodowcy już od ponad 6 lat funkcjonują w otoczeniu ogromnego zagrożenia, jakim jest afrykański pomór świń (ASF). W tym czasie, choroba zdobyła nowe obszary kraju nie tylko w populacji dzików, lecz także w stadach trzody.

Szczyt występowania ognisk ASF przypada właśnie na ciepłe miesiące roku, trwa zwykle od wiosny aż do jesieni, to już zatem ostatni dzwonek, by uszczelnić ewentualne luki w ochronie biologicznej gospodarstw.

Dlatego w tym newralgicznym momencie spotykamy się z Państwem, ale też z krajowymi ekspertami, by usystematyzować dotychczasową wiedzę z zakresu bioasekuracji stad trzody chlewnej, ostatnie zmiany prawne w tym zakresie, ale także skuteczność stosowanych procedur. 

W spotkaniu udział wzięli: dr Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii, Cezary Pawłowski, ekspert firmy Bayer, audytor ferm pod względem bioasekuracji, Aleksander Dargiewicz prezes POLPIG, lek. wet. Paweł Wróbel, specjalista chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt.

W trakcie spotkania zostały poruszone tematy nowych zaostrzonych zasad bioasekuracji, których wdrożenie umożliwia odstępstwo od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobieranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia. Rozmawialiśmy o możliwości wdrożenia tych zasad w krajowych gospodarstwach.

Dodatkowo, eksperci wyjaśniali skuteczność działania preparatów do dezynfekcji w okresie letnim i zimowym, ocenili także ryzyko szerzenia się choroby za pośrednictwem różnych wektorów.

Nie zabrakło też oceny bieżącej sytuacji w zakresie występowania ASF w Wielkopolsce i możliwości zniesienia niebieskiej strefy ASF z tamtego regionu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z debaty!