Wrzody żołądka najczęściej występują u świń wykazujących wysoki potencjał wzrostowy. Konsekwencje tego schorzenia są niestety poważne. Wrzody mogą być przyczyną gorszego wykorzystania paszy – a co za tym idzie niższych przyrostów. Pęknięcie wrzodu kończy się często śmiercią zwierzęcia, wynikającą z wystąpienia krwotoku.

Czynników wpływających na zachorowanie jest wiele, jednak największą rolę odgrywają tu błędy żywieniowe. Zarówno skład paszy, technologia jej produkcji jak i sposób zadawania mają wpływ na częstotliwość występowania owrzodzeń ściany żołądka.

Ocenia się, że podstawową przyczyna wystąpienia wrzodów, jest podawanie zwierzętom zbyt rozdrobnionej paszy. Szczególnie dotyczy to pasz granulowanych, o zbyt małej wielkości cząstek. Dużą rolę odgrywa także skład paszy. Czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu wrzodów jest wysoka wartość energetyczna (duży udział pszenicy, kukurydzy i olejów), przy jednoczesnym niedoborze włókna i białka. Nie bez znaczenia pozostaje zachowanie właściwego poziomu witamin i mikroelementów. Wystąpieniu wrzodów sprzyjają niedobory witaminy E i selenu, a także zbyt wysoki udział w paszy składników takich jak wapń, żelazo, cynk i miedź. Ryzyko zachorowania zwiększa zła jakość surowców paszowych, szczególnie porażenie mykotoksynami.

Błędy prowadzące do wystąpienia wrzodów nie ograniczają się tylko do składu i sposobu przygotowania mieszanki. Dużą rolę odgrywa sposób jej zadawania. Zachorowania występują częściej w przypadku nieregularnego podawania paszy, niedostatecznej ilości mieszanki, czy utrudnionego dostępu do paszy (wynikającego najczęściej z zbyt dużego zagęszczenia zwierząt).

Oczywiście nie tylko czynniki żywieniowe zwiększają ryzyko wystąpienia wrzodów żołądka. Zachorowaniom sprzyja stres związany ze zbyt dużą obsadą zwierząt, walką o hierarchię w stadzie, czy przegrupowaniem świń. Również zbyt wysoka temperatura panująca w chlewni zwiększa ryzyko wystąpienia tego schorzenia. Istnieje związek pomiędzy wystąpieniem niektórych chorób zakaźnych, a częstotliwością wystąpienia wrzodów. Zwiększa ją zachorowanie na mykoplazmatyczne zapalenie płuc, czy zakażenie cirkowirusem świń typu 2.

Wrzody pojawiają się najczęściej u tuczników o masie ciała przekraczającej 60 kg. Upadki zwierząt o tak wysokiej masie, są źródłem dużych strat. Gorsze wykorzystanie pasz wpływa na pogorszenie opłacalności produkcji. Dlatego należy zrobić wszystko, aby ograniczyć do minimum ryzyko zachorowania. Profilaktyka wrzodów żołądka, polega przede wszystkim na unikaniu wymienionych wyżej błędów żywieniowych. W pierwszej kolejności należy zadbać o właściwą granulację pasz. Dobrym rozwiązaniem, jest stosowanie zbóż, poddanych płatkowaniu lub gnieceniu. Dbajmy o właściwe zbilansowanie składu mieszanki – szczególnie o właściwy stosunek energii do białka, oraz optymalny poziom włókna. Świniom, zapewnić należy swobodny dostęp do wody. Do minimum ograniczyć należy również stres zwierząt.