Pod apelem skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz do Głównego Lekarza Weterynarii podpisały się takie organizacje jak Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI, Polskie Mięso, Polska Ekologia, Krajowa Rada Izb Rolniczych, NSZZ RI Solidarność, ZZR Samoobrona. Jak czytamy w piśmie wystosowanym wspólnie przez powyższe instytucje, po proponowanych zmianach koszt nadzoru nad ubojem wzrośnie w zależności od rodzaju ubijanego zwierzęcia od 2 do aż 107% procent. Z uwagi na konieczność walki o rentowności firm koszty te będą musiały być przerzucone na konsumenta finalnego.

Przedstawiciele branży apelują tym samym o wstrzymanie zaplanowanych podwyżek stawek, ale też o rezygnację z wprowadzania nowych opłat, związanych choćby z dokonaniem wpisu do rejestru zakładów przetwórczych.

Poniżej publikujemy apel przedstawicieli branży do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz do Głównego Lekarza Weterynarii.