Jak poinformował PZHiPTCh „Polsus”, oprócz przedstawicieli tejże organizacji w spotkaniu udział wzięli również członkowie KZP-PTCh „POLPIG”, Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń, NSZZ „Solidarność” RI, oraz Związku Polskie Mięso. Jak czytamy w komunikacie Polsusa, wspólne prace organizacji trwają już od dawna, niemniej wczoraj po raz pierwszy współpracujące ze sobą związki rozmawiały w Ministerstwie z podsekretarzem stanu Krzysztofem Cieciórą.

Skuteczniejsza walka ASF

Pierwszym z poruszonych podczas spotkania postulatów, była skuteczniejsza walka z afrykańskim pomorem świń:

- Problem ASF dotyczy jego niewystarczającego zwalczania. Jesteśmy świadomi tytanicznej pracy zarówno Inspekcji Weterynaryjnej, Głównego Lekarza Weterynarii, Polski Związek Łowiecki, jednakże obserwując to, jak rozprzestrzenia się ta choroba, dochodzimy do wniosku, że dotychczasowe działania są zbyt mało skuteczne i należy zastanowić się nad ich ewolucją, tak by choroba ta nie zagrażała polskiej produkcji i bezpieczeństwu żywnościowemu – czytamy w informacji Bartosza Czarniaka, rzecznika Polsus-a

 

Łatwiejsza budowa i rozbudowa ferm

Druga z poruszonych kwestii dotyczy budownictwa inwentarskiego, konkretnie zaś trudności w przeprowadzaniu inwestycji:

Często, w wyniku złej woli osób trzecich, procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę są blokowane, przeciągają się latami, co ma za zadanie zniechęcić nas do rozwoju. Dlatego pragniemy aby wszelkie procedury były prowadzone przez osoby posiadające wiedzę i ta wiedza nie była podważana przez osoby, które działają jedynie z pobudek subiektywnych, a nie obiektywnych – komentuje Czarniak.

 

W obu sprawach, Grupa Robocza ds. Trzody Chlewnej złożyła pisma, podpisane przez przedstawicieli wyżej wymienionych organizacji.