Porozumienie zrzesza organizacje skupione wokół produkcji i przetwórstwa trzody chlewnej. Akt założycielski podpisany został przez przedstawicieli następujących organizacji:

- Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

- Związek Polskie Mięso

- Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus

- Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

- Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

Celem Branżowego Porozumienia d.s. Walki z ASF będzie wspieranie działań organów administracji państwowej w poprawie skuteczności walki z afrykańskim pomorem świń, oraz ograniczenie skutków występowania pomoru na obszarze Polski. Jak czytamy w komunikacie, po wystąpieniu ASF w zachodniej części kraju można się bowiem spodziewać wystąpienia zarówno trudności w obrocie zwierzętami, jak i w eksporcie mięsa wieprzowego.

Sygnatariusze Porozumienia zapowiedzieli zwoływanie comiesięcznych spotkań, w których oprócz przedstawicieli branży udział będą brali przedstawiciele służb weterynaryjnych, resortu rolnictwa, resortu środowiska, a także przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji rolnictwa i Polskiego Związku Łowieckiego. Do współpracy zaproszono także przedstawicieli świata nauki, Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej, oraz wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego. Po każdym spotkaniu przygotowana będzie konferencja prasowe i komunikat, w których to podsumowany zostanie przebieg wydarzenia.

W ramach spotkań roboczych Porozumienia, które odbywać się będą raz w miesiącu, oprócz organizacji branżowych stałe zaproszenia na posiedzenia otrzymali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, MRiRW, Ministerstwa Środowiska, pełnomocnik rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF, przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji rolnictwa oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Do współpracy zaproszono także autorytety ze świata nauki, przedstawicieli Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego. Pierwsze spotkanie planowane jest jeszcze przed Bożym Narodzeniem.