Największe sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii kilka miesięcy temu zadeklarowały się, że nie będą sprzedawać wieprzowiny i przetworów wieprzowych, które pochodzą z krajów niedostosowanych pod kątem wymagań dobrostanu świń, chodzi tu głównie o zakaz utrzymywania ciężarnych loch w kojcach pojedynczych.

Brytyjczycy uważają że kraje które w pełni się nie dostosowały do minimalnych norm ochrony świń, o których mówi dyrektywa, produkują wieprzowinę nielegalnie a dodatkowo ignorowali zmianę prawa o której było wiadomo już od ponad 10 lat.
 
NPA (Narodowe Stowarzyszenie Producentów Świń) twierdzą, że konsumenci mogą nie być w pełni tego świadomi tego, że kupują produkty pochodzące z krajów które nie przestrzegają unijnego prawa. Dlatego NPA podjęło przeprowadzenie kampanii, która ma sprawdzać pochodzenie wieprzowiny w supermarketach, które wcześniej zadeklarowały, że będą sprzedawać wyłącznie „legalne mięso”.

Według brytyjskiego  Stowarzyszenia, Komisja Europejska wszczęła postępowanie  w sprawie wykroczenia i niewdrożenia dyrektywy przeciwko następującym krajom: Polska, Dania,  Belgia, Grecja, Irlandia, Niemcy, Francja, Portugalia i Cypr. Eksperci z NPA dodają jednocześnie, że proces może być długi i potrwać ponad rok. Warto dodać, że na początku bieżącego roku na terenie Polski było dostosowanych ponad 90 proc. gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.