Jako firma paszowa, Cargill jest bardzo zainteresowany rozwojem rynku, a w szczególności hodowlą oraz przetwórstwem mięsa i mleka w Polsce.

- Chcemy współpracować z rozwijającymi się podmiotami, nowoczesnymi gospodarstwami i klientami, którzy skutecznie konkurują na ryku krajowym i zagranicznym - podkreśla Wdowczyk. - Widzimy duży potencjał eksportowy branży spożywczej i ciągły wzrost sprzedaży produktów na eksport - dodaje.

Zapytana o planowane inwestycje, rzeczniczka Cargill odpowiada:

- Przemysł paszowy jest istotnym elementem łańcucha produkcji żywności i wymaga ciągłego inwestowania, aby mógł spełniać rosnące wymagania naszych klientów, poczynając od hodowców zwierząt, przez przetwórców, kończąc na ostatecznym kliencie. Obecnie priorytetem jest bezpieczeństwo żywności, jakość i nowe technologie poprawiające efektywność produkcji.