23 stycznia zarząd Gobarto S.A. poinformował o zmianie Strategii działania grupy kapitałowej na lata 2019 - 2024.
 
Zmieniona Strategia, zakładając umocnienie się Gobarto na pozycji jednego z czołowych producentów mięsa czerwonego w Polsce, przewiduje skoncentrowanie działalności grupy kapitałowej na segmencie zwierzęcym i produkcyjnym, przy znaczącym ograniczeniu aktywności w segmencie przetwórczym i kontynuowaniu jej w segmencie dystrybucyjnym i na pozostałych obszarach.

W związku z powyższym Gobarto S.A. poinformowało o podjęciu czynności prowadzących do zbycia należących do niego akcji w Zakładach Mięsnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym w szczególności o rozpoczęciu rozmów z Cedrob S.A. jako potencjalnym nabywcą przedmiotowych akcji.