Jeszcze 10 lat temu jako wybitne lochy charakteryzowane były samice, od których przy bardzo sprawnie funkcjonującym rozrodzie można uzyskać 12,5 prosiąt żywo urodzonych w miocie, a liczba odchowanych prosiąt w roku wynosiła 27 szt. Dzisiaj w niektórych krajach poprzeczka stawiana jest jeszcze wyżej, co jest uwarunkowane chęcią minimalizacji jednostkowych kosztów paszy (którą pobierają lochy) w przeliczeniu na jedno prosię. Omawiany wzorzec wybitnej lochy posiadał jeszcze jeden parametr - że lochy będą użytkowane średnio przez 5 miotów. W zakresie liczby żywo urodzonych prosiąt notuje się w wielu krajach korzystne tendencje, jednak średnia długość użytkowania loch staje się dla wielu stad istotnym problemem. Raport z 2013 r. podaje, że w stadach zarodowych w Danii udział miotów od loch pierwiastek wynosił u świń rasy Large White 65,0 proc., natomiast u świń rasy Landrace był jeszcze wyższy i wynosił 69,6 proc.

Na rysunku 1. przedstawiono liczbę prosiąt żywo urodzonych u świń rasy wbp i pbz w kolejnych miotach od pierwszego do dziesiątego, które oceniono w krajowych chlewniach zarodowych w 2012 r. Największą liczbą prosiąt żywo urodzonych w miocie odznaczały się mioty trzecie i czwarte, natomiast mioty pierwsze są mniej liczebne o 8-10 proc. W porównaniu do loch wieloródek lochy pierwiastki są także mniej mleczne, a odchów liczebnych miotów jest znacznie trudniejszy, gdyż apetyt loch pierwiastek jest mniejszy aniżeli loch starszych. W badaniach wykonanych w Australii na ponad 3600 lochach pierwiastkach oszacowano, że średnie pobranie paszy w okresie laktacji wynosiło 4,99 kg.

Zwiększanie w stadzie udziału loch pierwiastek do poziomu ok. 60 proc. wpływa korzystnie na wynik, jakim jest liczba prosiąt wyprodukowanych od jednej lochy w roku, gdyż wieloródka przebywa w stadzie 365 dni i produkuje w tym czasie ok. 2,35 miotu. Jeśli przyjąć, że średnia liczba prosiąt odsadzonych w miocie wynosi 11 szt., to uzyskuje się wynik 25,85 szt./rok. Locha pierwiastka w skrajnych przypadkach może figurować na stanie przez 1/12 roku, czyli 30 dni (od wyproszenia do ok. 30. dnia laktacji), a pozostawia np. 8 prosiąt. Teoretycznie 12 takich pierwiastek to średnio jedna locha w roku, a prosiąt odchowanych 8 x 12, czyli aż 96 szt. Ale to oczywiście tylko czysto matematyczne wyliczenie, niekoniecznie pozytywnie wpływające na efektywność, gdyż w takim systemie produkcji np. nakład paszy na jedno odchowane prosię jest znacznie wyższy. Jednocześnie wysoki procent brakowanych samic zwiększa koszty wymiany loch stada podstawowego.

W tabeli 1. przedstawiono, jaki jest udział miotów pierwszych wśród wszystkich miotów pochodzących od loch, które oceniono w krajowych chlewniach zarodowych w 2012 r. Udział miotów pierwszych wynosi w poszczególnych rasach i liniach świń od 18 proc. do 24 proc., a więc jest znacznie niższy aniżeli w stadach zarodowych w Danii.

Wyniki, jakie uzyskuje się w duńskiej hodowli świń, są niewątpliwie jednymi z najlepszych. Świadczy o tym ciągle rosnący eksport duńskich prosiąt, który w roku 2012 osiągnął poziom 9,2 milionów szt. Z tej liczby 68,6 proc., czyli 6,3 milionów zostało sprzedanych do Niemiec, natomiast 21,6 proc., czyli 2 miliony, trafiło do Polski.

Porównując dane dotyczące użytkowości rozpłodowej loch w stadach zarodowych przedstawione w raporcie za 2013 r. z danymi z raportu z roku 2005, stwierdza się postęp w wielkości miotu przy urodzeniu o 2,1 szt. u loch rasy Large White i 1,1 szt. w przypadku loch rasy Landrace. Również poprawę widać dla parametru, jakim jest liczba prosiąt w miocie w 5. dniu po urodzeniu, gdyż u loch rasy Large White jest to 2,6 szt. więcej, a w przypadku loch rasy Landrace +1,1 szt. więcej aniżeli w roku 2005. W Australii oszacowano, że w ciągu 10 lat prowadzonej selekcji w kierunku poprawy płodności loch wielkość miotu mierzona liczbą prosiąt urodzonych ogółem wzrosła o 0,9 szt. Liczba prosiąt żywo urodzonych zwiększyła się o 0,6 szt., natomiast liczba prosiąt odchowanych wzrosła jedynie o 0,34 szt.

Problem przeżywalności prosiąt podnoszony jest w wielu programach hodowlanych. Konsekwencją istotnego wzrostu liczby prosiąt urodzonych w miocie jest zmniejszenie się masy prosiąt przy urodzeniu, co nie pozostaje bez wpływu na przeżywalność prosiąt oraz ich masę przy odsadzeniu W miotach o liczebności ponad 14 prosiąt średnia masa ciała jest o około 200 g niższa w porównaniu do miotów o liczebności 10-11 prosiąt.

PROGRAMY GENETYCZNE

Wielkość miotu jest cechą charakteryzującą się znaczną zmiennością oraz niską odziedziczalnością (rysunek 2.). Wskaźnik odziedziczalności informuje, w jakim stopniu selekcja prowadzona na określoną cechę będzie skuteczna. W latach 90. ubiegłego wieku w niektórych krajach podjęto prace nad wytworzeniem wyspecjalizowanych linii żeńskich odznaczających się doskonałą płodnością. Stosowano przy tym selekcję na wielkość owulacji, selekcję na wielkość miotu lub też selekcję na podstawie indeksu uwzględniającego wielkość owulacji oraz przeżywalność płodów. Wprowadzenie w ostatnich latach selekcji z wykorzystaniem metody BLUP pozwoliło w istotny sposób zwiekszyć skuteczność prowadzonej selekcji, szczególnie w cechach niskoodziedziczalnych, czyli tych, które związane są z rozrodem.

Znacznie wyższą odziedziczalnością charakteryzuje się średnia masa ciała prosiąt przy urodzeniu, gdyż wynosi ona 0,2-0,4. Jednocześnie zależność średniej masy ciała prosiąt przy urodzeniu z tempem wzrostu jest dodatnia, gdyż korelacja wynosi +0,4, podobnie jak zależność masy ciała prosiąt z procentową zawartością mięsa w tuszy (korelacja wynosi +0,2). Natomiast zależność między średnią masą ciała prosiąt przy urodzeniu a wielkością miotu jest ujemna i wynosi -0,5.

Selekcja prowadzona w kierunku niektórych cech może wpływać korzystnie lub niekorzystnie na przeżywalność prosiąt w miocie. Na przykład selekcja prowadzona na zwiększenie wielkości miotu, a także selekcja na zmniejszenie grubości słoniny powodują zwiększenie śmiertelności prosiąt w miocie. Na wzrost przeżywalności prosiąt korzystnie wpływa nie tylko selekcja prowadzona na zwiększenie masy prosiąt przy urodzeniu, ale także zwiększenie tempa przyrostów dziennych.

JAKOŚĆ ODCHOWANYCH PROSIĄT

Przeprowadzone w jednym ze stad w Norwegii badania na miotach pochodzących od loch krzyżówkowych Landrace x Yorkshire wykazały, że straty prosiąt do odsadzenia wynosiły 16,8 proc. Wszystkim prosiętom (386 szt.) w dniu urodzenia pobrano krew, a następnie zmierzono poziom hemoglobiny. Badania wykazały, że średni poziom hemoglobiny w dniu urodzenia w grupie prosiąt, które z różnych przyczyn padły do dnia odsadzenia, był istotnie niższy (86 g/L), aniżeli w grupie prosiąt, które przeżyły do odsadzenia (98 g/L). Prosięta, które padły do dnia odsadzenia, charakteryzowały się także istotnie niższym poziomem przeciwciał IgG we krwi w porównaniu do prosiąt, które przeżyły do dnia odsadzenia (odpowiednio 16,5 g/L i 20,6 g/L). Z pewnością tym można wytłumaczyć część upadków do odsadzenia, że ich przyczyną była niedostateczna odporność przekazana poprzez siarę. Dlatego przy użytkowaniu loch o wysokiej płodności niezmiernie ważne jest, aby porody prosiąt były prawidłowo nadzorowane i wszystkie prosięta miały możliwość pobrania dostatecznej ilości siary, dzięki której przekazane zostaną gotowe przeciwciała.