Kiepska sytuacja na rynkach europejskich sprawia, że zamiast wyczekiwanych podwyżek, w ostatnim czasie rolnicy doświadczyli kolejnych spadków cen skupu świń. Nie były one wprawdzie tak drastyczne jak na przełomie września i października, jednak przy obecnym poziomie cen, nawet minimalna obniżka jest dla hodowców ciosem. Według danych pochodzących ze skupów, z którymi kontaktuje się redakcja „farmer.pl”, aktualne ceny skupu żywca kształtują się na poziomie 3,80 – 4,30 zł/kg netto. Średnia cena skupu wynosi 3,98 zł/kg netto i jest o 10 groszy niższa, niż w analogicznym okresie października. Jeszcze większy spadek cen dotknął tuczniki oceniane poubojowo. Cena półtuszy klasy E kształtuje się na poziomie 5,10 – 5,60 zł/kg netto. Średnia cena wynosi 5,45 zł/kg netto i jest o 15 groszy niższa niż przed miesiącem. Obecny poziom cen sprawia, że wielu hodowców produkuje poniżej kosztów.

Niestety informację z skupów trzody nie napawają optymizmem. Na terenie całej Unii Europejskiej ceny wieprzowiny albo spadają, albo utrzymują się na stałym poziomie. Sytuację pogarsza również duży zapas mięsa w krajowych chłodniach, oraz ograniczone spożycie mięsa przez konsumentów. Przy obecnej sytuacji nie można liczyć na znaczny wzrost cen. Być może w najbliższym okresie będzie można zaobserwować minimalną poprawę sytuacji, w związku z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Ewentualny wzrost cen będzie jednak przejściowy i nie poprawi w znaczący sposób opłacalności produkcji.