Według ostatnich notowań ISN, średnia cena skupu tuczników liczona wg. mięsności 56 proc. i wybojowości 79 proc., bez VAT, nie ulegała znaczniejszym wahaniom. W naszym kraju tak oszacowana cena wynosiła w okresie od 45 tyg. do 47 tyg. 1,276 EUR/kg. Co ciekawe w Niemczech, Holandii, Austrii, Irlandii oraz Belgii ceny skupu nie ulegały żadnym zmianom w czasie od 46 do 49 tyg. i wynosiły odpowiednio: N - 1,298 EUR/kg; H - 1,280 EUR/kg; A - 1,290 EUR/kg; I - 1,214 EUR/kg; B - 1,242 EUR/kg.

Najwyższa cena jaką uzyskano w 49 tyg. była we Włoszech - 1,462 EUR/kg i utrzymuje się ona tam od trzech tygodni. W Hiszpanii oraz w Danii cena skupu w ostatnich tygodniach lekko rosła i wynosiła w 46 tyg. 1,284 EUR/kg (Hiszpania) oraz 1,242 EUR/kg (Dania), zaś w 49 tyg. odpowiednio 1,366 EUR/kg i 1,269 EUR/kg.

Źródło: ISN/farmer.pl