W większości zakładów, z którymi kontaktuje się co tydzień nasza redakcja, ostatnie zmiany w cennikach nastąpiły w pierwszej dekadzie lipca. Od tej pory zmiany poziomy cen są czysto kosmetyczne. Ostatnie wydarzenia nie wpłynęły na szczęście na poziom cen skupu świń. Koniec miesiąca nie przynosi praktycznie żadnych zmian poziomu cen skupu świń.

Za żywiec wieprzowy I klasy zakłady płacą przeciętnie 4,88 zł/kg netto, a ceny wynoszą od 4 zł/kg netto na Podkarpaciu do 5,30 zł/kg netto na Mazowszu i Podlasiu. Za tuczniki sprzedawane w wadze bitej ciepłej skupy płacą przeciętnie blisko 6,50 zł/kg netto, a ceny kształtują się na poziomie 6 – 6,80 zł/kg netto.

Poziom cen w kraju determinowany jest w głównej mierze przez niemiecką giełdę. Tam ostatnie zmiany poziomu cen miały miejsce na początku lipca. Należy więc oczekiwać, że dopóki za naszą zachodnią granicą ceny świń będą stabilne, dopóty nie będzie również żadnych gwałtownych zmian na krajowym rynku.