Jak wynika z danych z naszej redakcyjnej sondy, ostatnie dwa tygodnie nie przyniosły dużych zmian poziomu cen świń rzeźnych. Aktualna stawka za żywiec wieprzowy jest niemal identyczna jak w połowie sierpnia, nieco spadły natomiast ceny półtusz w wadze bitej ciepłej.

Za żywiec wieprzowy krajowe skupy płacą przeciętnie 4,83 zł netto, ceny wahają się w granicach 4,30 - 5,50 zł netto za kilogram. Za półtusze w klasie E obowiązują obecnie stawki od 5,45 do 6,30 zł netto za kilogram. Średnia cena skupu wynosi około 6 zł netto za kilogram, czyli o 7 groszy mniej niż w połowie sierpnia.