Wołowina w kontraktach terminowych spada z miesiąca na miesiąc średnio 5-6 dol. na tonie i tendencja ta utrzyma się prawdopodobnie do jesieni przyszłego roku.

11. 11. 2007 r.

Kontrakt

Wartość ostatnia

Różnica

Wartość poprzednia

Grudzień 07

1,168.45

33.62

1,134.83

  Żywiec wieprzowy w $/t    

Luty 08

1,332.69

42.44

1,290.26

Kwiecień 08

1,456.15

31.97

1,424.19

Maj 08

1,591.74

17.09

1,574.65

Czerwiec 08

1,668.90

13.23

1,655.67

Lipiec 08

1,658.98

16.53

1,642.44

Sierpień 08

1,612.68

11.02

1,601.66

Grudzień 07

2,097.70

-5.51

2,103.21

  Żywiec wołowy w $/t    

Luty 08

2,159.43

-8.82

2,168.25

Kwiecień 08

2,173.21

-5.51

2,178.72

Czerwiec 08

2,075.65

-6.61

2,082.27

Sierpień 08

2,073.45

-6.06

2,079.51

Źródło: Agronet