Galopujące ceny zboża wcale nie zachęcają rolników do kupna prosiąt na tucz. Pszenica paszowa kosztuje obecnie średnio 851 zł za tonę (dane na dzień 16.09.07r., źródło: MRiRW), co w stosunku do 2006 r. stanowi dwukrotność tamtej ceny, a do 2005 r. aż dwu i półkrotność. Podobna sytuacja jest w wypadku cen jęczmienia i żyta.

Wysokie ceny zbóż to oczywiście rosnące koszty żywienia, które zasadniczo wpływają na rentowność produkcji trzody chlewnej. Są już tego pierwsze sygnały. Z raportu opublikowanego przez GUS wynika, że w końcu lipca 2007 r. pogłowie trzody chlewnej w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszyło się o 4 proc. i wynosi 18,1 mln sztuk. Największy spadek zanotowano u prosiąt o masie ciała do 20 kg (o 7,1 proc.). Odnotowano także mniejszą liczbę loch przeznaczonych na chów (o 89,1 tys. czyli o 4 proc.), która wynosi obecnie 1,77 mln, w tym pogłowie loch prośnych zmalało o 47,9 tys. (o 4,1proc.). Odnosząc uzyskane dane do stanu na koniec marca 2007 r., liczba loch na chów spadła o 3,1 tys, w tym loch prośnych o 17,9 tys. sztuk.

Powstała sytuacja pokazuje, że podaż tuczników w najbliższym czasie będzie malała. Jednak to nie gwarantuje, że ceny skupu wieprzowiny będą rosnąć odpowiednio do kosztów żywienia. Może dojść do sytuacji, że cena skupu będzie bardzo wysoka, ale właściwie zrekompensuje tylko poniesiony koszt paszy. Także niskie ceny prosiąt nie zachęcają rolników do tuczu świń, właśnie z uwagi na drogie żywienia. Taka cena prosiąt również dodatkowo hamuje import prosiąt głównie z Niemiec czy Holandii, gdzie prosięta 25 kg w partii po 140 szt. kosztują brutto 27,5 euro i ich cena jest niższa o 1,5 euro niż przed tygodniem.
W Polsce ceny skupu wieprzowiny według klasyfikacji poubojowej EUROP w ostatnim tygodniu wzrosły średnio o niemal 3 proc. W klasie S za kilogram masy schłodzonej płacono 5,8 zł, w klasie E – 5,6 zł i w klasie U – 5,4 zł. Obserwując zmiany cen schłodzonej wieprzowiny w lipcu i w sierpniu w naszym kraju na tle sąsiadów, widać, że jedynie w Czechach i w Niemczech są one na poziomie 5,55 zł za kg (przy kwocie euro – 3,7 zł). Najniższa wartość notowana była w Danii, gdzie w sierpniu br. płacono za kg 4,55 zł.

Analizując ceny skupu żywca wieprzowego, widać wyraźnie, że od czerwca do sierpnia tego roku są one bardzo zbliżone do tych z lat 2006 i 2005, notowanych w tym samym czasie. Pamiętamy jednak, że ceny zbóż paszowych w poprzednich dwóch latach nie odbiegały od siebie tak znacznie jak teraz. Obecna sytuacja ma też swój pozytywny aspekt, ponieważ wbrew pozorom jest ona sprzyjająca dla zainwestowania w powiększenie swojego stada podstawowego loch, a przy okazji jego odmłodzenia. Wysokie koszty żywienia ograniczają produkcję tuczników w małych gospodarstwach, co prowadzi do tego, że na rynku robi się więcej miejsca.

Źródło: Farmer 19/2007