Aby przystąpić do programu należy przejść audyt gospodarstwa.  Obecnie koszt  uzyskania certyfikatu  przez producenta  świń wynosi rocznie od 1000 do 1500 zł. Tych kosztów prawdopodobnie by nie było, gdyby udało się wpisać system do PROW. Sprawa przeciągnęła się jednak na poziomie MRiRW.

- Cena jest uzależniona od wielkości produkcji.  Od chwili uznania  systemu PQS   za krajowy system jakości żywności,  rozpoczęliśmy starania o wpisanie go do PROW 2007-2013, co pozwoliłoby uzyskać wsparcie dla tego rodzaju produkcji i odciążyć rolników kosztami uzyskania certyfikatu.  Z naszej strony  już w pierwszej połowie 2010 r.  dopełniliśmy wszystkich wymaganych  formalności. Dalsze kroki należały do MRiRW,  a następnie do KE. Jednak przez dość długi czas był  wyraźny zastój  w tej sprawie  i dopiero  w ostatnich miesiącach widać dalsze działania ze strony  Ministerstwa. Aktualnie czekamy  na odpowiedź  KE.  Mamy nadzieję, że w końcu uda się wpisać system PQS do PROW, a producenci trzody otrzymają stosowne wsparcie – mówi dr Anna Hammermeister z PZHiPTCh POLSUS.

- Na dzień dzisiejszy certyfikat ma  około 150  podmiotów, tj.  producentów trzody chlewnej, zakładów mięsnych i dystrybutorów. To ciągle za  mało, aby mięso było powszechnie dostępne w handlu.  Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zachętą do produkcji w systemie PQS  będzie możliwość zwrotu kosztów związanych z certyfikatem.  Na pewno dodatkowym bodźcem byłaby wyższa  cena skupu  za takie tuczniki oferowana przez zakłady mięsne. Niektóre zakłady już taką cenę   proponują. Warto pamiętać, że taki  kierunek produkcji  doskonale wpisuje się w założenia polityki  rolnej  UE, gdzie  w dobie dostatku   żywności produkty unijne mają  konkurować na rynku swoją wysoką jakością – tłumaczy dr Anna Hammermeister.