Nowy projekt ma za cel rozwiązanie sporego problemu jakim jest obgryzanie ogonów przez świnie, co najczęściej zdarza się w towarowej produkcji. Liderem projektu są naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach. 

Każdy z zespołów szuka innego rozwiązania dla tego problemu. Inne podejście do tego zagadnienia przez osiem ośrodków naukowych (również spoza Europy) pozwoli na zdobycie szerszej wiedzy w zakresie tego zagadnienia. Być może badaczom uda się w ten sposób całkowicie wyeliminować przycinanie ogonów u prosiąt, które jest wykonywane prewencyjnie.

Naukowcy podkreślają, że nieprawidłowe zachowania behawioralne u świń - jakim jest agresja i gryzienie ogonów jest powodowane przez wiele czynników. Można do nich zaliczyć stres, choroby, złą jakość powietrza w pomieszczeniach inwentarskich, zbyt duże zagęszczenie zwierząt w kojcach i w związku z tym zwiększona konkurencję o paszę i wodę, a także niedobory składników mineralnych w paszy.

Prawo UE przewiduje, że obcinanie ogonów w pierwszych dniach życia prosiąt jest dozwolone, jeżeli wszystkie inne działania wprowadzone wcześniej w danym gospodarstwie zapobiegające obgryzaniu ogonów zawiodły. W niektórych krajach jak np. Szwecja, Norwegia i Finlandia, praktyka obcinania ogonów została zakazana.

Obgryzanie ogonów przez świnie prowadzi do większego lub mniejszego pogorszenia przyrostów w tuczu, gorszego wykorzystania paszy, zwiększenia poziomu stresu w grupie zwierząt, zakażenia ran i obniżenia poziomu odporności organizmów zwierząt. Zakażenia mogą też spowodować, że tusza od takiego zwierzęcia zostanie odrzucona w rzeźni.

Opisywany projekt będzie trwał 3 lata. Oprócz Finlandii badania będą też prowadzone w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Szwecji, Norwegii i w Danii. Do udziału w badaniach przyłączyły się również Stany Zjednoczone.

Badania są częścią Europejskiego Programu Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt (ERA-NET), którego celem jest poprawa współpracy placówek badawczych na poziomie międzynarodowym na rzecz poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt gospodarskich.