Dane o imporcie

Z najnowszych danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego (CPBS) wynika, że w sierpniu bieżącego roku Chiny zaimportowały 390 tys. ton wieprzowiny oraz podrobów wieprzowych o łącznej wartości 1mld 33 mln 612 tys. dolarów, w tym samego mięsa wieprzowego było 280 tys. ton, a jego wartość wyniosła 761mln 669 tys. dolarów. W porównaniu z lipcem bieżącego roku było to łącznie dla wieprzowiny oraz podrobów mniej o 80 tys. ton, a dla wieprzowiny mniej o 70 tys. ton. W porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku w przypadku wolumenu spadek wyniósł odpowiednio -14,2% oraz -20,6%, a dla wartości zakupów odpowiednio +1,1% oraz -7,7%.

Przyczyny spadków

Spadki popytu importowego są skutkiem odbudowy pogłowia świń w Chinach oraz mniejszą konsumpcją wieprzowiny. Zdaniem chińskich ekspertów za spadek spożycia odpowiada mi.in. epidemia SARS-Cov-2, która zrodziła u Chińczyków potrzebę zdrowszego odżywiania. Wzrosło więc spożycie mleka i produktów mleczarskich oraz owoców i warzyw. Wieprzowina dla Chińczyków nadal jest najważniejszym produktem rolnym i mięsnym, ale nie posiada ona – w ich ocenie – waloru antycovidowego jak nabiał.

Ponadto u chińskich importerów, wskutek zmian w chińskim prawie w zakresie walki z afrykańskim pomorem świń (ASF) w Chinach, wzrosły – względem importowanej wieprzowiny – oczekiwania jakościowe oraz bezpieczeństwa. W ocenie chińskich ekspertów Unia Europejska (UE) nie radzi sobie z afrykańskim pomorem świń. Pojawiające się plotki o kolejnych ogniskach w nowych krajach UE (na szczęście nie potwierdzone) wzmagaja presję chińskiego rządu na chińską branżę na rozwój własnej hodowli i utrzymwanie przez Pekin konserwatywnego stanowiska w zakresie regionalizacji. Dowodem na to są nieudane negocjacje niemieckiego rządu (któremu póty co udaje się trzymać ASF punktowo) z chińskimi władzami na temat uznania regionalizacji.  

Im większe kłopoty na rynku wieprzowym UE, tym większe spadki w imporcie do Chin. Jak widać z przedstawionych danych, w ujęciu rok do roku, zaczęły one się w marcu tego roku, ale największy zjazd rozpoczął się w kwietniu tego roku i utrzymuje się do tej chwili.  

Dane z pewnością rozczarowują bowiem sierpień jest pierwszym testem potencjału zakupowego chińskich importerów przed zimową konsumpcją, którą to rozpoczyna Święto Środka Jesieni (połowa września), a następnie 1 października, czyli święto narodowe powstania Chińskiej Republiki Ludowej (w sumie 8 dni wolnych). Ten cykl zamyka Święto Wiosny czyli Chiński Nowy Rok, który wypada 1 lutego 2022 roku.

 

Poza tym spadek wolemnu pokrywa się z realizowanym przez chiński rząd od lipca tego roku interwencyjnym skupem wieprzowiny na chińskim rynku w celu utrzymania rentowności branży (rolników i przetwórców). Niewątpliwie dane importowe za sierpień pokazują jak lipcowy oraz sierpniowy skup przełożył się na wielkość zagranicznych zamówień. 

Druga runda skupów interwencyjnych

W połowie września bieżącego roku Peng Shaozong, zastępca dyrektora Departamentu Cen Państwowej Komisji Rozwoju i Reform (chiński organ państwowy odpowiadający za planowanie polityki gospodarczej) w wypowiedzi dla mediów powiedział, że na dniach ruszy kolejna runda skupu interwencyjnego, która będzie wolumenowo większa oraz będzie dłużej trwała. Jak wynika ze słów Penga proces ten potrwa do Chińskiego Nowego Roku, czyli do końca stycznia 2022 roku. W rezulatcie ceny żywca oraz wieprzowiny na chińskim rynku powinny wzrosnąć. Obecnie średnia krajowa cena u producenta 1 kg chudej wieprzowiny wynosi 17,09 CNY, czyli 10,24 PLN. Z kolei średnia krajowa, hurtowa cena kilograma żywca wieprzowego wynosi 13,76 CNY, czyli 8,25 PLN. Cena prosiąt wynosi 47,19 CNY, czyli 28,14 PLN.

W prognozach na najbliższe miesiące przewidywany jest wzrostu cen dla chudej wieprzowiny do średniego ogólnokrajowego poziomu 22-24 juany za kilogram. Co ważne w szacunkach nie uwzględnia się importu, co znaczy, że jest to wskaźnik dla branży bez znaczenia makro. 

Podsumowanie

Jeśli będą również spadki we wrześniu (dane poznamy dopiero około 20 października) co do wolumenu jak i wartości, to będzie znaczyć, że Chiny faktycznie uzyskały swoistą niezależność i są w stanie moderować swój rynek bez strat dla niego. Mniejszy popyt importowy Chin odbije się na marżach eksportowych unijnych eksporterów na ten rynek. Producenci będą musieli gdzieś te straty odrobić. Należy się spodziewać wzrostu napięć podażowych w Unii Europejskiej, co nie pozostanie bez wpływu na cenę, które obecnie są i tak już bardzo niskie.