W ostatnim tygodniu lipca bieżącego roku średnia krajowa cena żywca wieprzowego w Chinach wyniosła15,66 CNY/kg, co oznacza spadek o 1,7% w stosunku do poprzedniego tygodnia i spadek o 57,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Ceny żywca wieprzowego wzrosły w 3 prowincjach, w tym w Hainan, Tianjin, Qinghai, a w 27 spadły w tym Henan, Pekin, Ningxia, Heilongjiang, Mongolii Wewnętrznej, Jilin. Średnia cena żywca wieprzowego w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 16,97 CNY/kg, a w północno-wschodniej części kraju średnia cena wyniosła 14,40 CNY/kg.

Średnia krajowa cena wieprzowiny wyniosła 25,93 CNY/kg, co oznacza spadek o 1% w stosunku do poprzedniego tygodnia i spadek rok do roku o 53%. W prowincjach Zhejiang, Chongqing, Qinghai, Hainan oraz w czterech innych ceny wzrosły, a w 24 prowincjach w tym w Yunan, Liaoning, Szanghaju, Gansu, Guangxi Fujian ceny spadły. W dwóch Shaanxi oraz Hunan ceny nie zmieniły się. Średnia cena wieprzowiny w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 29,64 CNY/kg, a cena w północno-wschodnich Chinach była niższa i wyniosła 21,87 CNY/kg.

Średnia krajowa cena prosiąt wyniosła 42,12 CNY/kg, co oznacza spadek o 2,9% w stosunku do tygodnia wcześniej i spadek rok do roku o 60,4%. Ceny prosiąt spadły w 28 prowincjach w tym w Liaoning, Hebei, Jilin, Yunnan, Hainan, Zhejiang, podczas gdy w Szanghaju ceny nie zmieniły się. 

Średnia cena wieprzowiny w Chinach
Średnia cena wieprzowiny w Chinach

Ceny pasz

Średnia krajowa cena kukurydzy wyniosła 2,96 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,3% w stosunku do poprzedniego tygodnia i wzrost rok do roku o 27%.

Średnia cena kukurydzy w trzech północno-wschodnich prowincjach, w głównym obszarze produkcji, wyniosła 2,65 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,7% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Z kolei cena kukurydzy w prowincji Guangdong, głównym obszarze sprzedaży, wyniosła 3,07 CNY/kg, co w ujęciu tydzień do tygodnia była bez zmian.

Średnia krajowa cena śruty sojowej wyniosła 3,75 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,3% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrost rok do roku o 15,7%.

Średnia cena mieszanki paszowej dla tuczników wyniosła 3,61 CNY/kg, co w porównaniu z poprzednim tygodniem cena nie uległa zmianie, a w ujęciu rok do roku wzrosła o 13,2%.

 Ocena sytuacji oraz cele

W świetle danych oraz w ocenie Tang Renjian, chińskiego Ministra Rolnictwa i Spraw Wiejskich, zdolność hodowlana świń w Chinach wróciła do poziomu sprzed epidemii afrykańskiego pomoru świń ASF. Szczególnie wzrosły hodowle na dużą skalę. Ponadto trwa proces optymalizacji wieprzowej struktury przemysłowej.

W związku z tym, że udało się przywrócić zdolności produkcyjne żywca wieprzowego oraz obniżyć ceny trzody chlewnej, to w ocenie Ministra Rolnictwa i Spraw Wiejskich obecnie należy jak najszybciej przesunąć punkt ciężkości działań na złagodzenia skutków wahań w „cyklu świńskim” oraz zbudować długoterminowy mechanizm stabilnej produkcji i rozwoju.

W przedstawionej 29 lipca bieżącego roku strategii rozwoju chińskiej wieprzowiny minister Tang podkreślił, że należy dołożyć starań, aby ustabilizować zdolność produkcyjną trzody chlewnej w głównych prowincjach, powiatach i na dużych fermach trzody chlewnej. Ponadto konieczne jak najszybsze poprawienie przez władze lokalne zarządzania środkami wsparcia finansowego dla rolników i hodowców świń oraz zarządzania gruntami na potrzeby hodowli świń.

Mimo iż osiągnięta została stabilność w produkcji wieprzowej, to antycykliczność jest nadal dużym problemem. Dlatego w ocenie Tang Renjian należy przyspieszyć utworzenie antycyklicznego mechanizmu kontroli produkcji trzody chlewnej, poprzez dokładne monitorowanie przez władze lokalne miesięcznych zmian wskaźników produkcji żywca wieprzowego i wydawanie wczesnych ostrzeżeń, gdyby miesięczna liczba loch hodowlanych w ujęciu rok do roku zmieniłaby się na plus lub minus 5%, oraz gdyby miesięczna liczba loch hodowlanych w ujęciu rok do roku zredukowała się o 10%, albo gdyby w okresie dłuższym niż 3 miesiące pogłowie świń zmniejszyło się. Wystąpienie powyższego któregokolwiek zdarzenia nakłada na władze lokalne obowiązek podjęcia natychmiastowych działań ochronnych oraz naprawczych. Co ciekawe, urzędnicy lokalni, jeśli nie wywiążą się z tychże obowiązków poniosą stosowną surową karę włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym z pracy.

Sprawdź aktualne notowania cen tuczników!