W czwartym tygodniu lipca bieżącego roku średnia krajowa cena żywca wieprzowego w Chinach wyniosła15,93 CNY/kg, co oznacza wzrost o 0,1% w stosunku do poprzedniego tygodnia i spadek o 56,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Ceny żywca wieprzowego wzrosły w 17 prowincjach, w tym w Pekinie, Shanxi, Jiangxi, Guangxi, Ningxia i Hunan, podczas gdy ceny spadły w 13 prowincjach, w tym w Zhejiang, Tianjin, Mongolii Wewnętrznej, Chongqing, Liaoning i Yunnan.

Średnia cena żywca wieprzowego w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 17,19 CNY/kg, a w północno-wschodniej części kraju średnia cena wyniosła 14,70 CNY/kg.

Spadła średnia cena wieprzowiny

Średnia krajowa cena wieprzowiny wyniosła 26,20 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,3% w stosunku do poprzedniego tygodnia i spadek rok do roku o 52%. W 9 prowincjach, w tym Pekinie, Jilin, Gansu, Liaoning, Henan i Guangdong ceny wieprzowiny wzrosły, a w 21 prowincjach w tym Szanghaju, Zhejiang, Ningxia, Hubei, Mongolii Wewnętrznej i Guizhou ceny spadły. Średnia cena wieprzowiny w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 29,98 CNY/kg, a cena w północno-wschodnich Chinach była niższa i wyniosła 22,33 CNY/kg.

Niższe ceny prosiąt

Średnia krajowa cena prosiąt wyniosła 43,40 CNY/kg, co oznacza spadek o 2,1% w stosunku do tygodnia wcześniej i spadek rok do roku o 58,6%. Ceny prosiąt spadły w 28 prowincjach, w tym w Fujian, Jilin, Guizhou, Yunnan, Hunan i Jiangsu, podczas gdy w Ningxia ceny nie zmieniły się.

Ceny pasz

Średnia krajowa cena kukurydzy wyniosła 2,97 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,3% w stosunku do poprzedniego tygodnia i wzrost rok do roku o 29,1%.

Średnia cena kukurydzy w trzech północno-wschodnich prowincjach, w głównym obszarze produkcji, wyniosła 2,67 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,4% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Z kolei cena kukurydzy w prowincji Guangdong, głównym obszarze sprzedaży, wyniosła 3,07 CNY/kg, co oznacza spadek o 0,5 % w porównaniu z minionym tygodniem.

Średnia krajowa cena śruty sojowej wyniosła 3,76 CNY/kg, co oznacza wzrost o 0,5% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wzrost rok do roku o 16,4%.

Średnia cena mieszanki paszowej dla tuczników wyniosła 3,61 CNY/kg, co w porównaniu z poprzednim tygodniem było mniej o 0,3%, a w ujęciu rok do roku wzrosła o 13,5%.

Dalszy ciąg skupu interwencyjnego

Prowadzony od początku lipca bieżącego roku przez chiński rząd skup interwencyjny wieprzowiny przynosi skutek stabilizujący. 27 lipca 2021 roku rząd kupił na krajowym rynku kolejne 20 000 ton. Wskutek tego, jeszcze tego samego dnia przed aukcją skupową, cena wieprzowiny obniżyła się do poziomu 20,86 CNY, co w ujęciu tydzień do tygodnia jest to spadek o 0,85 juana.

Ważny krok w kierunku rozwoju własnego rynku wieprzowiny

Pod koniec ubiegłego tygodnia chiński rząd znowelizował „Przepisy dotyczące zarządzania ubojem świń” (dalej także: Przepisy), które nie tylko regulują zasady uboju świń, ale również określają procedurę bioasekuracyjną na poziomie hodowli, rzeźni oraz zakładu mięsnego, która to ma chronić przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Obecna zmiana dotyczy trzech obszarów.

Pierwsza dotyczy osób zarządzających zakładem ubojowym, na które została nałożona odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo bioasekuracyjne. Innymi słowy osoby zarządzające ubojnią mają kontrolować jakość dostarczanego surowca oraz kontrolować dokumentację. Jeśli okaże się, że dostarczone świnie nie dają gwarancji bezpieczeństwa bioasekuracyjnego, są błędy w dokumentacji, to kierownik zakładu lub inna osoba odpowiedzialna ma obowiązek zgłoszenia tego władzom i jednocześnie wycofać dostawę.

Drugi obszar dotyczy kontroli i nadzoru epidemiologicznego nad ubojnią. Przede wszystkim chodzi o to, by osoby prowadzące ubojnie (w tym rzecz jasna pracownicy) szczegółowo rejestrowały transporty świń oraz dokonywania oceny ryzyka epidemiologicznego i w tym zakresie ściśle współpracowały z odpowiednimi lokalnymi władzami.

Trzecia zmiana dotyczy odpowiedzialności prawnej. Przepisy wprowadziły dla każdej osoby, które je narusza, kary finansowe od 5 000 tys. juanów (3 000 zł) do 100 000 juanów (60 000 złotych) w zależności od rodzaju wykroczenia. Jeśli ubojnia naruszy lub złamie regulacje Przepisów, to zostanie cofnięte zezwolenie na prowadzenie uboju. Jeśli tak się stanie – to zgodnie z przepisami – właściciel zakładu nie będzie mógł w ciągu 5 lat ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie uboju trzody chlewnej ani podejmować działań związanych z zarządzaniem uboju świń. Ponadto, jeśli naruszenia będą kwalifikować się jako przestępstwo dotyczące bezpieczeństwa bioasekuracyjnego lub bezpieczeństwa żywności i osoba taka zostanie za winną, to może być wymierzona przez sąd kara długoletniego pozbawienia wolności. A jeśli tym przestępstwem będzie zbrodnia to sąd, nie zależnie od kary pozbawienia wolności, może wymierzyć karę dożywotniego zakazu uboju świń i prowadzenia działalności związanej z ubojem świń.

Przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2021 roku.

Podsumowanie i prognoza

Skupy interwencyjne stabilizują rynek wieprzowiny w Chinach. Rolnicy, przedstawiciele przetwórców oraz analitycy – jak wynika z publikowanych opinii w mediach branżowych – zdają sobie sprawę, że to działanie nie będzie stałe i potrzebne są dalsze zmiany systemowe. Największym kłopotem jest obecna cena pasz, która znacznie obniżyła rentowność. W komentarzach podkreślana jest dalsza modernizacja jakościowa (genetyczna) pogłowia.

W ocenie chińskiego rządu walka z ASF wymaga działań bardziej rygorystycznych, które wyeliminują z rynku słabe ogniwa jak i osoby nieuczciwe na nim (rolników, przetwórców, pracowników). Dla osiągnięcia tego celu wydał regulację, która wprowadziła ściślejszą i bardziej rygorystyczną bioasekurację, i by zapewnić jej realizację ustanowił system kar finansowych, włącznie z możliwością pozbawienia wolności, a dla najgorszych przypadków dożywotni zakaz prowadzenia uboju lub angażowania się w taką działalność. Najbliższe pół roku pokaże, czy cele chińskiego rządu zostały zrealizowane.