Z danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego wynika, że w 2021 roku produkcja wieprzowiny w Chinach wyniosła 52,96 mln ton, co w porównaniu z rokiem poprzednim jest więcej o 28,8%. Na koniec grudnia minionego roku pogłowie świń wyniosło 449,22 mln, co oznacza rok do roku więcej o 10,5%. Z kolei ubój wyniósł 671,28 mln, co oznacza wzrost o 27,4% w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie cena hurtowa producencka mięsa wieprzowego utrzymuje się w przedziale między 15 a 16 juanów, czyli 10,05 a 10,72 złotych. Co się wiec dzieje na chińskim rynku wieprzowym i czy wojna w Ukrainie oraz wzrosty cen w Unii Europejskiej oddziałują na ten rynek?

Sytuacja na chińskim rynku wieprzowiny

Obecnie średnia krajowa cena prosiąt wyniosła 24,48 CNY/kg (16,40 PLN), co oznacza spadek o 1,3% w porównaniu z poprzednim tygodniem i spadek o 73,7% rok do roku. Średnia krajowa cena żywca wieprzowego wyniosła 12,88 CNY/kg (8,62 PLN), czyli o 2,5% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 55,7% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Z kolei średnia krajowa cena wieprzowiny wyniosła 23,13 CNY/kg (15,49 PLN), o 2,4% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 50,0% mniej w ujęciu rok do roku. Ceny wieprzowiny spadły w ogóle we wszystkich prowincjach Chin.

WieprzChiny.jpg
WieprzChiny.jpg

Gdy się spojrzy na trend ceny 1 kilograma chudej wieprzowiny u producenta w Chinach, to jasno widać, że chiński rynek jest od czterech miesięcy w systematycznym i postępującym trendzie spadkowym. Od 15 listopada 2021 roku do 15 marca 2022 roku cena spadła z 23,55 juanów (15,77 PLN) do 15,82 juanów (10,59 PLN) za kilogram. Różnica wynosi 7,73 juanów (5,17 PLN). Spadku ceny nie zatrzymał nawet Chiński Nowy Rok, który to okres należy do najważniejszych pod względem wielkości konsumpcji.

Tak duże obniżenie ceny zagraża rentowności chińskich rolników jak i zakładów przetwórczych. Z uwagi na to, że wieprzowina jest strategicznym mięsem chiński rząd w ubiegłym roku przygotował specjalne narzędzie, które służy redukcji rynkowej nadwyżki lub wzmocnieniu podaży, w postaci ogólnokrajowego mechanizmu skupu interwencyjnego.

Już w styczniu tego roku poczynione zostały działania, których celem było dokonanie skupu na dużą skalę. Pierwsza transza skupu, podzielona na dwa etapy, została przeprowadzona pod koniec lutego bieżącego roku. Centralna rządowa rezerwa kupiła wtedy na krajowym rynku łącznie 40 tys. ton (dwa skupy po 19,4 tys. ton oraz 20,6 tys. ton). To jednak nie zatrzymało spadku ceny. Kolejny skup został przeprowadzony w drugim tygodniu marca, a wolumen wyniósł jednorazowo 38 tys. ton. Wydaje się, że tym razem to działanie zatrzymało spadek, bo trend się wyrównał i od ponad dwóch tygodni wahania w cenie są nieznaczne.

Wpływ wojny na chiński rynek i sytuacja w UE

Agresja Rosji na Ukrainę nie ma wpływu na chińską wieprzowinę. Chiny nie są eksporterem wieprzowiny, co w tym przypadku ma znaczenie dla utrzymania stabilności krajowego rynku. Państwo Środka nie jest też już dla wieprzowiny rynkiem importowym z uwagi na odbudowanie własnego pogłowia świń. W 2021 roku do Chin sprowadzono w sumie (mięso i podroby wieprzowe) 5 mln ton, w tym 3 mln 710 tys. samego mięsa. Rok do roku było to mniej odpowiednio o -11,3% oraz -15,5%. W tym roku eksperci szacują, że import będzie od miliona to półtora miliona ton mniejszy. Dane za pierwsze dwa miesiące tego roku dotyczące ogólnie mięsa wskazują na duży spadek importu aż o -33%.

Wojna będzie oddziaływać w Państwie Środka (choć jeszcze nie oddziałuje) jedynie na koszty zbóż i pasz, bowiem i Rosja i Ukraina to światowi producenci zbóż. Ich wzrostu cen spodziewa się chińska branża, mimo że Chiny posiadają odpowiednie ich zapasy.

Państwo Środka jest również niezależne do tego, co się dzieje na rynku wieprzowym w Unii Europejskiej (UE). Obecny wzrost cen w UE (w Polsce, Danii, Hiszpanii, Niemczech) nie ma znaczenia dla ceny w Chinach. Wpływ był czy też będzie na unijny rynek, jeśli chińscy importerzy zwiększą swoje zakupy w UE. Z uwagi jednak na osiągniętą samowystarczalność import z Unii będzie malał.

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji trzody? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Chińska branża wieprzowiny ma problem

Nadprodukcja wieprzowiny (w której zawiera się także samowystarczalność) i spadek jej ceny nie jest powodem dla chińskiej branży do wielkiego zamartwiania się. Otóż rząd poprzez skup interwencyjny zarządza podażą jak i ceną.

Chińska branża ma problem i dotyczy on szeroko pojętej jakości (w tym przede wszystkim jednolitości i identyfikowalności). Już w 2020 roku rząd w Pekinie nakreślił program zmian w chińskiej wieprzowinie, której ważnym obszarem jest poprawa standardów hodowlanych, weterynaryjnych, produkcyjnych i postprodukcyjnych włącznie z transportem, łańcuchem chłodniczym oraz sprzedażą hurtową i detaliczną. Nadwyżka pozwoli dość bezpiecznie przeprowadzić modernizację stada jak i całego łańcucha produkcyjnego.

Obecne więc zawirowania na rynku wskazują, że Państwo Środka jest ofiarą własnego sukcesu. Choć od przybytku głowa nie powinna boleć, to jego pojawienie się w dużej ilości w nieodpowiedniej chwili, może być przyczyną problemów. I tak jest właśnie w Chinach. Mylne jest jednak twierdzenie, że on pogrąży chińską wieprzowinę jak w 2018 roku uczynił to afrykański pomór świń. Z pewnością tak nie będzie.