ASF został oficjalnie potwierdzony na terenie Chin w sierpniu 2018 r. Od tamtej pory chorobą jest już objętych 28 prowincji, gdzie wystąpiło ponad 130 ognisk. W tych ogniskach utrzymywanych było w sumie 460 tys. świń, a w wyniku potwierdzenia choroby i w celu ograniczania jej szerzenia zlikwidowano już 950 tys. świń. Szacuje się, że straty dla branży produkcji trzody chlewnej i przedsiębiorstw obsługujących ten sektor mogą sięgać dzisiaj biliona dolarów.

 Z ostatnich informacji podanych przez Reuters wynika, że chińskie ministerstwo rolnictwa opracowało plan, który ma usprawnić handel trzodą i mięsem wieprzowym, po tym jak zaczęto wprowadzać ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt i mięsa w związku z występowaniem choroby na terenie Chin. Początkowo te restrykcje powodowały, że w niektórych regionach kraju występowała nadpodaż wieprzowiny i zwierząt w innych ich deficyt, co łączyło się z drastycznymi różnicami w cenach skupu trzody chlewnej pomiędzy regionami. 

Plan przeciwdziałający zakłóceniom występującym na chińskim rynku trzody chlewnej w związku z występowaniem ASF, do którego dotarł Reuters, został wysłany już do prowincji i gmin, w celu uzyskania opinii miejscowych władz. Nie ma jeszcze informacji, czy został już przez nie zatwierdzony.

Warto zauważyć, że pomimo restrykcji w zakresie przemieszczania świń z zakażonych prowincji, ASF rozprzestrzenia się bardzo szybko, a w ciągu ostatniego tygodnia wirus został odnotowany w trzech nowych prowincjach, w tym w dużych gospodarstwach, które spełniają wyższe standardy bioasekuracji.

Główny producent chińskich mrożonek Sanquan Food w zeszłym tygodniu potwierdził, że niektóre partie pierogów, które trafiły do sprzedaży miały wynik pozytywny pod kątem wirusa ASF. Sprawa została początkowo ujawniona przez media. Chiński wicepremier Hu Chunhua ocenił sytuację jako "bardzo poważną" i wezwał do zintensyfikowania kontroli weterynaryjnych.

Zgodnie z projektem podzielenia Chin na nowe strefy, ze względu na występowanie ASF środki zapobiegania chorobie będą koordynowane przez region, a nie z poziomu prowincji. Odpowiednie organy państwa, będą odpowiedzialne za stabilne dostawy zwierząt i mięsa do danej strefy.

Każda strefa ma zawierać jedną z najlepszych chińskich prowincji produkujących trzodę, co zapewni jej samowystarczalność w wieprzowinę. Proponuje się też przeprowadzenie programu pilotażowego, najpierw w strefie "centralnego południa", która obejmuje Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi i Hainan. Informacje i doświadczenie zebrane w strefie mają być wykorzystane do usprawnienia i lepszej realizacji planu.