Według bieżących informacji administracji celnej przywóz mięsa, w tym produktów ubocznych, wzrósł łącznie o 70 proc. do 1,25 miliona ton w ciągu dwóch miesięcy br. w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.

Zakup wieprzowiny podwoił się osiągając 720 tys. ton, a świeżej i mrożonej bez ubocznych produktów ubocznych wzrósł nawet o 158 proc. do 560 tys. ton. Ponadto do Chin przywieziono 4325 świń hodowlanych z Francji i Danii.

Chińscy importerzy wołowiny zamówili od swoich międzynarodowych dostawców około 90 tys. ton mięsa, czyli o 43 proc. więcej w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy 2019 r. Zdaniem administracji celnej silny wzrost importu jest wynikiem starań, aby zapewnić ludności wystarczającą ilość mięsa w czasie afrykańskiego pomoru świń (ASF) i koronawirusa.

Według władz celnych prawie 1000 nowych dostawców mięsa zostało zatwierdzonych do dostarczania Chin, w tym 450 dostawców wieprzowiny.

Koszt importu mięsa wyniósł 4,20 mld euro. Było to 2,30 mld euro lub 121 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Chińscy importerzy wydali ogółem 1,92 mld euro na zakupy wieprzowiny, co w porównaniu z początkiem 2019 r., co oznaczało wzrost o 238 proc.

Natomiast zgodnie z danymi ze statystyki celnej nie nastąpił wzrost importu produktów mlecznych. Przy 620 tys. ton były nieco poniżej porównywalnego poziomu z poprzedniego roku. Import mleka w proszku spadł o około 35 5 tys. ton lub o 9,2 proc. do 330 tys. ton. Jednak wartość importowa tego produktu pozostała dość stabilna na poziomie 1,49 mld euro.