Gwałtowny wzrost cen paszy dla zwierząt zadecydował o dramatycznym spadku opłacalności w produkcji trzody chlewnej w Chinach. Ceny skupu spadły do krytycznego poziomu, a szanse na wzrost, przy malejącym popycie ze strony rzeźni, maleją.

Wskaźniki są już na tyle alarmujące, że Narodowa Komisja Rozwoju i Reform w Pekinie wprowadziła najwyższy pierwszy poziom ostrzegawczy – donosi niemiecki agrarheute. To oznacza sytuację kryzysową i państwo winno dokonać dużych zakupów wieprzowiny, która zostanie zamrożona w magazynach na rezerwy. Według zaleceń rządowej komisji skup i przechowywanie mrożonej wieprzowiny powinno rozpocząć się natychmiast.

Państwo zachęca wszystkie regiony do kupowania i przechowywania. W kilku prowincjach wycofywanie nadwyżek z rynku już ponoć ruszyło. Państwowe organa już od miesiąca badały możliwości magazynowania w poszczególnych regionach i przygotowywały do takiej ewentualności także samorządy.

Jak podaje niemiecki portal rolniczy, na koniec lutego średnia krajowa cena za świnie rzeźne wyniosła w Chinach 12,37 CNY (1,76 EUR) za 1 kg żywej wagi. To o 18,7 proc. mniej, niż na początku stycznia i o 56,6 proc. mniej niż przed rokiem. Według analityków cena wieprzowiny w ChRL od dawna nie pokrywa kosztów. Notowany na giełdzie producent trzody chlewnej New Hope, mający około 1 miliona macior i 13 milionów świń rzeźnych, miał w zeszłym roku ponieść stratę w wysokości 10,3 miliarda CNY (1,4 miliarda euro).