Kraje Wspólnoty eksportujące wieprzowinę do Chin zwiększyły swój wywóz w 2015 r. aż o 57 proc. do 580 tys. t, co stanowiło ¾ w chińskim imporcie. Najwięcej wyeksportowali Niemcy, jednak wyniki takich krajów jak Hiszpania, Dania i Francja również wzrosły w 2015 r.

- W 2015 r. w Państwie Środka postępował spadek pogłowia trzody chlewnej, zapoczątkowany w 2014 r. Niekorzystne relacje cen pasz do cen żywca oraz nowe przepisy z zakresu ochrony środowiska przyczyniły się do redukcji stada loch, co wpłynęło na spadek produkcji. Redukcja chińskiego pogłowia świń w ostatnich 2 latach była jedną z największych w historii kraju. Z uwagi na spadek podaży żywca i produkcji mięsa, ceny wieprzowiny na rynku chińskim rosły od kwietnia 2015 r., a ich poziom przewyższał średnią z poprzednich 2 lat. W połowie marca br. ceny hurtowe wieprzowiny na rynku chińskim były o 35 proc. wyższe niż przed rokiem, przyczyniając się do wzrostu inflacji. Analitycy przewidują utrzymanie się wysokich cen wieprzowiny i inflacji w Chinach także w 2016 r., co będzie sprzyjało atrakcyjności importu. W lutym br. chiński przywóz mięsa wieprzowego (bez podrobów) wzrósł o 111 proc. w skali roku do 74,4 tys. ton. Styczniowy import był o 56 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł 97 tys. ton – informuje FAMMU/FAPA.