W pierwszym kwartale 2020 roku produkcja wieprzowiny w Chinach spadła o 29,1 procent rok do roku do 10,38 milionów ton  Tak przynajmniej wyglądają oficjalne chińskie dane z urzędu statystycznego. W ubiegłym roku chińska produkcja wieprzowiny zmalała do najniższego poziomu od 16 lat, wynoszącego 42,6 miliona ton.

Przyczyną spadku produkcji jest afrykański pomór świń (ASF), który zabił prawie połowę chińskiej populacji świń. Niektórzy analitycy uważają, że chińskie stado loch skurczyło się w ubiegłym roku, o co najmniej 60 procent po rozprzestrzenieniu się choroby w całym kraju.

Chińscy rolnicy próbują teraz odbudować stada, ale zajmie to prawdopodobnie więcej czasu, niż się spodziewano - także z powodu pandemii koronawirusa - a produkcja wieprzowiny w 2020 r. prawdopodobnie nadal będzie spadać.

Na produkcję świń od stycznia do marca wpływ miały również poważne problemy logistyczne związane z pandemią koronawirusa. Większość rzeźni została zamknięta w lutym, po tym, jak rząd chiński przedłużył święta Nowego Roku, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Dane dotyczące uboju świń powróciły do normy w marcu, kiedy rolnicy wprowadzili na rynek dużo bardzo ciężkich świń. Niemniej jednak ceny wieprzowiny są wyjątkowo wysokie. Wzrosły one o 116 procent w marcu w porównaniu do poprzedniego roku, powoduje to też wzrost cen detalicznych.
chiński urząd statystyczny stwierdził również, że pod koniec pierwszego kwartału 2020 r. chińskie stado świń zmniejszyło się o 14,4 procent rok do roku do 321,2 mln sztuk. Pod koniec grudnia 2019 r. liczyło ono 310,41 mln sztuk. Chiny poddały ubojowi 131,29 mln świń w I kwartale, co stanowi spadek o 30,3 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Chiński rząd stara się ustabilizować ceny świń i wieprzowiny poprzez uwolnienie mrożonej wieprzowiny z rezerw państwowych. Tylko w tym roku sprzedano jej już prawie 300 tys. ton.
W marcu import wieprzowiny wzrósł prawie trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Chiny, największy na świecie konsument wieprzowiny, zaimportowały jej 391 tys. ton w marcu, przy 127, 218 tys. ton w marcu 2019 r. Doprowadzając w ten sposób import do nowego rekordu miesięcznego. W pierwszym kwartale import wieprzowiny osiągnął 951 tys. ton, prawie dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przedłużenie obchodów Nowego Roku w lutym w celu zwalczenia epidemii koronawirusa doprowadziło również do zaległości w rozładunku kontenerów chłodniczych w portach Chin. W rezultacie przetworzone w marcu dostawy wzrosły szczególnie silnie. Niemniej jednak import prawdopodobnie pozostanie bardzo wysoki. USDA szacuje, że 3,85 mln ton wieprzowiny zostanie sprowadzonych do Chin w tym roku, w porównaniu do 2,45 mln ton w 2019 r.