W Chinach powtarzają się doniesienia o nielegalnych szczepionkach przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF). Wydaje się, że jest to poważny problem, ponieważ ministerstwo rolnictwa wielokrotnie ostrzegało przed ich stosowaniem i podkreślało, że ​​nielegalne szczepienia są przestępstwem.

Na świecie wciąż nie ma zatwierdzonej szczepionki przeciwko tej chorobie zwierząt. Oferowane szczepionki są sfałszowane i dlatego stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w walce z ASF.

Wszystkie lokalne wydziały hodowli zwierząt i departamenty weterynaryjne w Chinach powinny podjąć zdecydowane działania przeciwko nielegalnej produkcji i stosowaniu zabronionych szczepionek:

• Firmy produkujące leki weterynaryjne muszą być kontrolowane bardziej intensywnie i bez wcześniejszego powiadomienia.

• Ewentualne naruszenia należy niezwłocznie zgłaszać.

• Podczas testowania w kierunku ASF należy również zwrócić uwagę na szczepy z delecjami genowymi, a w przypadku wyniku pozytywnego należy prześledzić i kontrolować stosowanie niezatwierdzonych szczepionek.

Chińskie ministerstwo rolnictwa podkreśla również, że świnie szczepione przeciwko ASF nie powinny być sprzedawane i poddawane ubojowi. Za karę osoby odpowiedzialne u producentów szczepionek otrzymałyby dożywotni zakaz wykonywania zawodu. Ministerstwo oferuje również nagrodę w wysokości do 30 000 CNY (w przeliczeniu 3867 euro) za doniesienia o potwierdzonych nielegalnych producentach szczepionek.