Podczas spotkania szczegółowo omówiono strukturę i zadania Inspekcji Weterynaryjnej. Podkreślono, że polska żywność spełnia najwyższe standardy europejskie pod względem bezpieczeństwa żywności o czym świadczy coraz większe zainteresowanie nią na rynkach zagranicznych, w tym na wymagających rynkach Europy Zachodniej.

- Strona polska zwróciła się do strony chińskiej z prośbą o przyspieszenie procedury zatwierdzania polskich zakładów mięsnych do eksportu na rynek chiński. Obecnie 15 zakładów (1 drobiowy i 14 wieprzowych) oczekuje na zatwierdzenie przez chińskie służby weterynaryjne. Omówiono także nowe zasady rejestracji zakładów mleczarskich. W trakcie wizyty delegacja miała również okazję odwiedzić polskie zakłady działające w sektorze mlecznym oraz mięsnym - informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

CNCA (Urząd ds. Certyfikacji i Akredytacji Chińskiej Republiki Ludowej) jest instytucją, która zajmuje się rejestracją zakładów do eksportu na rynek chiński. Zakłady zainteresowane eksportem do tego kraju muszą złożyć aplikację oraz pomyślnie przejść kontrolę chińskich inspektorów. Jak dotąd 10 zakładów mięsa wieprzowego oraz 8 zakładów mięsa drobiowego posiada uprawnienia do eksportu na rynek chiński.

Jak ważnym rynkiem są dla nas Chiny potwierdzają dane MRiRW. Według tych statystyk w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. do Chin wysłano 6 411 ton mięsa wieprzowego o łącznej wartości 31 051 tys. PLN. Wówczas ten kraj znajdował się na 16. miejscu pod względem wartości wyeksportowanego mięsa wieprzowego z Polski. W tym roku w okresie I-IX 2013 r. Chiny wskoczyły już na 7. miejsce na liście krajów, do których eksportujemy. Wolumen mięsa wysyłany do Chin zwiększył się do poziomu 36 627 t, tym samym jego wartość wyniosła 201 592 tys. PLN.

Na pierwszym miejscu w omawianym okresie 2013 r. znajduje się Białoruś. Z mniejszą ilością wyeksportowanego mięsa niż w przypadku Chin, bo 28 759 ton ale za to drożej sprzedanego, o łącznej wartości 294 417 tys. PLN.

Ambasada RP w Pekinie zwraca uwagę, że - według danych China Customs Statistics, w 2012 r. polski eksport mięsa do Chin wyniósł 31,13 mln USD (41,3 mln - dane GUS za 11 miesięcy) w tym: mrożone mięso wieprzowe oraz podroby - 26,7 mln USD (37,0 mln GUS), skrzydełka kurze 4,2 mln USD (4,3 mln - GUS).