• Według Jacka Strzeleckiego, Chiny opanowały spadek pogłowia świń, ceny wieprzowiny obniżają się, a walka z ASF przynosi coraz lepsze rezultaty.
  • W celu stabilizacji rynku prowadzone są co pewien czas aukcje 10-40 tys. ton zagranicznej wieprzowiny z rezerw państwowych.
  • W Chinach cały czas rozwijana jest własna hodowla trzody chlewnej i tworzenie własnego strategicznego pogłowia z pominięciem importu prosiąt.

Trend spadkowy cen wieprzowiny w Chinach trwa od 14 stycznia ub.r. Warto zauważyć, że od połowy stycznia do 25 marca średnia cena chudej wieprzowiny otrzymywana przez producenta spadła z 47,06 do 33,04 juana za kilogram (1 juan = 0,6053 zł, NBP 2021-03-31).

Według danych chińskiego ministerstwa rolnictwa, spośród 16 najważniejszych regionów Chin pod względem produkcji świń, najniższa średnia cena chudej wieprzowiny otrzymywana przez producenta 25 marca była w północnej prowincji Heilongjiang 29,73 juana, a najwyższa w południowej prowincji Guangdong 37,07 juana.

Import mięsa przez Chiny  01-02.2021r., oprac. Jacek Strzelecki
Import mięsa przez Chiny 01-02.2021r., oprac. Jacek Strzelecki

Cena detaliczna na targowiskach wynosiła 44,09 juana/kg, a w sklepach mięso jest droższe.

Cena prosiąt 15 kilogramowych 25 marca średnio wynosiła 93,37 juana /kg, za żywiec płacono średnio 27,46 juana/kg, a za maciorę 4350 juanów. Najwyższa cena prosiąt była w 2020 r. w 35 tygodniu roku -109,03 juana/kg.

W celu stabilizacji rynku prowadzone są co pewien czas aukcje 10-40 tys. ton zagranicznej wieprzowiny z rezerw państwowych.

Program naprawy chińskiego rynku wieprzowiny

Rząd chiński skutecznie dąży do obniżki cen żywca do poziomu sprzed ASF w  2018 r., czyli średniej rynkowej cenie wynoszącej 12,76 juana/kg. w tym samym czasie wieprzowina na targowisku kosztowała średnio 21,18 juana/kg. Zostało jeszcze około 11 juanów do zbicia z obecnej ceny kilograma wieprzowiny.

Rządowy program naprawy chińskiego rynku wieprzowiny trwa od jesieni/zimy 2019 r. obejmuje zagadnienia od hodowli świń aż po przetwórstwo. Program wiążę się z trzema aspektami: walką z ASF, wprowadzeniem bezwzględnej bioasekuracji (brak przestrzegania zasad wiążę się z bezterminowym, nieodwołalnym zakazem hodowli świń) oraz dużymi nakładami dla wszystkich prowincji na odbudowę pogłowia.

Odbudowa pogłowia m.in. polegała na tym, że rolnicy, hodowcy, czy przedsiębiorstwa otrzymywali nisko opodatkowane kredyty i ułatwienia w dostępie do ziemi.

Chiny - produkcja zwierzęca 2018-2020r., oprac. Jacek Strzelecki
Chiny - produkcja zwierzęca 2018-2020r., oprac. Jacek Strzelecki

Prowadzona jest też edukacja dla rolników w zakresie wiedzy weterynaryjnej i sanitarnej oraz zwalczaniu wirusów.

W 2020 r. najważniejsza była odbudowa ilościowa i jakościowa pogłowia, którą udało się zrealizować. W 2018 r. pogłowie świń w Chinach wynosiło 428,17 mln sztuk, w 2010 r. 310,41 mln, a w 2020 r. 406,5 mln.

Cały czas rozwijana jest własna hodowla, genetyka świń i tworzenie własnego strategicznego pogłowia z pominięciem importu prosiąt, który wcześniej był prowadzony, w celu jak najszybszej odbudowy stada.

Duże środki zostały przeznaczone, aby chińscy naukowcy w porozumieniu z rolnikami i dużymi producentami wyhodowali chińskie świnie o jak najwyższej odporności zdrowotnej organizmów, które będą decydować, o jakości chińskiej wieprzowiny. Prace te nadal trwają.

Dalsze cele chińskiej hodowli trzody chlewnej

W 2021 r. przeważa nastawienie na cechy jakościowe, trwa modernizacja stad, a rząd chiński rozwija badania nad genetyką i jakością zwierząt. Nowe i zmodernizowane chlewnie jednocześnie mają dbać o odpowiednie żywienie, leczenie i profilaktyczną opiekę weterynaryjną.

Jednocześnie prowadzone są przez chińskich naukowców multidyscyplinarne badania nad ASF w zakresie opracowania szczepionki. Są one bardzo zaawansowane. Stworzono między innymi model 3 D wirusa ASF. Dokonano też delecji genu. Na badania nad ASF Chiny przeznaczyły miliard juanów.

W Chinach od stycznia nadal obecny jest wirus ASF, dotychczas potwierdzono 6 ognisk tej choroby wobec 18 ognisk ASF w 2020 r. Ostatnie wykryto 24 marca w stadzie liczącym 466 świń w prowincji Sinciang. Obecność wirusa stwierdzono u 293 zwierząt, 280 w wyniku choroby padło, a reszta została poddana likwidacji.