Zbliżają się właśnie najcieplejsze dni w roku. Niestety dla utrzymywanego przez nas stado wiąże się to z dużym dyskomfortem a niekiedy wręcz cierpieniem. Jednocześnie wysokie temperatury oddziałujące na zwierzęta nie sprzyjają osiąganiu zadowalających wyników produkcyjnych. Niestety wciąż relatywnie niewiele obiektów wyposażonych jest w wydajny system wentylacyjny czy instalacje schładzania powietrza. W wielu przypadkach możemy co najwyżej ograniczać negatywne skutki działania wysokich temperatur. Jednym ze sposobów, w jaki zwierzęta radzą sobie z upałem jest pobieranie przez nie chłodnej wody. Woda dostarczana do obiektów inwentarskich ma najczęściej temperaturę w zakresie 12 – 15⁰C, co pozwala skutecznie chłodzić organizm zwierząt.

Większość obiektów dla trzody chlewnej w naszym kraju wyposażona jest w poidła automatyczne. Teoretycznie więc zwierzęta mogą pobierać w takich obiektach nieograniczoną ilość wody. W praktyce jednak samo zastosowanie poideł nie daje nam gwarancji, że świnie pobiorą tyle wody ile powinny. W konsekwencji zwierzęta nie tylko gorzej znoszą upały, ale także pobierają mniej paszy, wolniej rosną, a lochy produkują mniej mleka.

Niedostateczne pobranie wody może wynikać z kilku przyczyn. Jedną z nich jest zbyt duża obsada zwierząt na jedno poidło. Pomiędzy osobnikami dochodzi wówczas do konkurencji o dostęp do wody. Należy zatem pamiętać o utrzymaniu właściwej obsady zwierząt, i odpowiedniej ilości poideł.

Druga rzecz, to prędkość przepływu wody w poidle. Powinna być ona dopasowana do wieku zwierząt. Większe zwierzęta piją szybciej, zatem poidła dla nich muszą charakteryzować się wyższą prędkością przepływu. Na skutek zanieczyszczeń w instalacji wodnej może jednak dochodzić do częściowego zatkania zaworów poidła, co odbija się na prędkości przepływu wody. Przed rozpoczęciem sezonu letniego skontrolujmy zatem stan poideł. W urządzeniach służących do pojenia prosiąt przepływ wody powinien być najmniejszy: nie powinien przekraczać 0,5 l/s. W przypadku pozostałych grup zwierząt zalecany przepływ wody w poidle wynosi:

-0,5 – 0,8 l/min dla warchlaków
-0,8 – 1,2 l/min dla tuczników
-min. 3 l/min dla macior luźnych i prośnych
- min 4 l/min dla loch karmiących

Istotna jest także wysokość montażu poideł powinna być ona dostosowana do wieku zwierząt, tak aby mogły one swobodnie pobierać wodę. Dla poideł smoczkowych montowanych pod kątem 45⁰ optymalna wysokość montażu to 15 cm dla prosiąt, 50 – 55 dla warchlaków w masie 25 kg, i 65 cm do starszych zwierząt. Poidła miseczkowe powinny być montowane na wysokości 10 cm (prosięta), 45 cm (warchlaki w masie 25 kg), 55 cm (tuczniki) lub 75 cm (lochy i knury).