Kanadyjscy naukowcy porównywali dwa systemy utrzymania tuczników: na podłogach rusztowych oraz na głębokiej ściółce. Przedstawiamy wyniki kilkuletnich obserwacji. Podczas porównywania dwóch systemów utrzymania stwierdzono, że nie występują różnice w zachorowalności jak i śmiertelności zwierząt ogółem. Zauważono jednak, że chów na głębokiej ściółce powoduje większe ryzyko i występowanie nosicielstwa Salmonelli. Podczas oceny przyrostów zwierząt stwierdzono, że tuczniki z chowu na głębokiej ściółce latem rosły znacznie wolniej niż na rusztach. Jednak zimą różnice w przyrostach nie były widoczne. Podczas oceny jakości tuszy wykazano, że większym otłuszczeniem tuszy charakteryzowały się świnie chowane na głębokiej ściółce niż na podłogach rusztowych. Naukowcy podkreślają również, że koszty utrzymania obiektów z głęboką ściółką są wyższe niż w porównywalnych chlewniach z podłogą rusztową.