Tematyka pogodzenia rozwoju produkcji trzody chlewnej z ochroną środowiska była wiodącym tematem panelu dla producentów trzody chlewnej zorganizowanego w ramach tegorocznych Targów Ferma. Wstępem do dyskusji na ten temat była krótka prelekcja poprowadzona przez dr inż. Tomasza Schwarza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jak podkreślał, branża trzody chlewnej znalazła się obecnie w kryzysie niespotykanym w dotychczasowej historii.

- Dramat na rynku trwa od blisko dwóch lat. Jest to chyba najgorszy kryzys jaki obserwujemy od momentu wejścia Polski do struktur UE. Wcześniej mieliśmy dwa poważne załamania rynku, jednak nie były one aż tak długotrwałe jak obecne. Jednak bieżące problemy przesłaniają niekiedy bardziej długofalowe zagrożenia – tłumaczył podczas prelekcji dr Schwarz.

Szukasz artykułów potrzebnych w chowie trzody? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna! 

Nie lekceważmy przeciwnika

Jak mówił oprócz łatwo dostrzegalnych barier takich jak ASF, niestabilność rynku czy wysokie koszty produkcji istnieją również zagrożenia które do tej pory często lekceważyliśmy:

- Mowa tu o różnego rodzaju organizacjach „ekologicznych”, „obrońcach praw zwierząt” czy zwolennikach weganizmu. Ich retoryka jest często bardzo agresywna, a przy tym nie poparta faktami. My do tej pory lekceważyliśmy głosy tego środowiska, jednak w dłuższej perspektywie mogą one okazać się zagrożeniem dla produkcji zwierzęcej – tłumaczył dr Schwarz.

Zagrożenia  dla środowiska istnieją, ale umiemy sobie z nimi radzić

Jak mówił w swoje prelekcji dr Tomasz Schwarz zagrożenia środowiskowe wynikające z produkcji zwierzęcej oczywiście istnieją. Mowa tu między innymi o emisjach siarkowodoru, odorów, czy ryzyku skażenia gleb i wód biogenami. Zagrożenie antybiotykami jest już raczej historyczne – poziom ich zużycia w produkcji zwierzęcej obniżył się do tego stopnia, że stanowią one zaledwie kilka procent całej puli zużywanych antybiotyków. Zagrożenia dla środowiska da się jednak często w stosunkowo prosty sposób rozwiązać – poprzez racjonalne żywienie, a także rozwiązania technologiczne związane z oczyszczaniem powietrza fermowego, aplikacją nawozów naturalnych, czy wreszcie poprzez fermentację metanową.