Bakterie z rodzaju Clostridium odpowiedzialne są za znaczną część upadków zwierząt w okresie tuczu. Dotyczy to zwłaszcza stad prowadzonych w cyklu otwartym, w oparciu o warchlaki pochodzące z importu. Sama bakteria powszechnie występuje w przewodzie pokarmowym zwierząt i często nie wywołuje żadnych objawów chorobowych. W pewnych okolicznościach produkuje jednak znaczne ilości toksyn, które po przedostaniu do organizmu zwierząt wywoływać mogą bardzo groźne następstwa. Jednym z nich są nagłe upadki zwierząt będące następstwem enterotoksemii (zatrucia toksynami bakteryjnymi). W większości tuczarni zdarzają się sytuacje, gdzie przy porannym obrządku znajdowane jest jedno lub kilka padłych zwierząt, które jeszcze wieczorem nie wykazywały żadnych oznak chorobowych. Jeżeli u padłych zwierząt stwierdzimy silne wzdęcie brzucha, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy podejrzewać, że za śmierć odpowiadają właśnie beztlenowce. Najczęściej za nagłe upadki tuczników odpowiadają bakterie z gatunku Clostridum Perfringens typu A.

Straty w tuczu generowane wyżej opisanym zjawiskiem mogą być bardzo dotkliwe. Zwłaszcza że upadki dotyczą zwykle dużych, silnych i intensywnie rosnących sztuk. Pytanie nasuwa się zatem samo. W jaki sposób możemy chronić zwierzęta przed upadkami wywołanymi przez beztlenowce?

GRUNT TO RACJONALNE ŻYWIENIE

Jako najważniejszy czynnik sprzyjający występowaniu upadków wywołanych przez beztlenowce wymienia się błędy lub zaniedbania związane z żywieniem zwierząt. Występowanie omówionego problemu często wiąże się ze stosowaniem w paszy tzw. czarnych śrut, czyli poekstrakcyjnej śruty rzepakowej lub słonecznikowej. Sam fakt oddziaływania omówionych surowców na ryzyko zachorowania jest bezdyskusyjny. Lekarze weterynarii nie są jednak jednomyślni, jeśli chodzi o dopuszczalne dawki tej paszy w żywieniu świń. Część specjalistów postuluje, aby w stadach, w których występują problemy z beztlenowcami, całkowicie zrezygnować ze stosowania śruty słonecznikowej czy rzepakowej. Niektórzy lekarze zapewniają jednak, że przy zachowaniu rozsądnego (8-10 proc.) udziału czarnych śrut w paszach, beztlenowce nie są problemem. Jaka jest prawda? Na to pytanie producenci muszą odpowiedzieć sobie sami.

Ewentualne wycofanie z diety tuczników wspomnianych surowców to niejedyny czynnik pozwalający na ograniczenie ryzyka występowania upadków wywołanych przez beztlenowce. Za pomocą specyficznych dodatków paszowych możemy skutecznie wpływać bowiem na skład mikroflory przewodu pokarmowego, a co za tym idzie - ograniczyć liczebność szkodliwych drobnoustrojów. Mowa tu przede wszystkim o odpowiednim zakwaszeniu paszy (bądź wody) oraz zastosowaniu dodatków probiotycznych. Zakwaszenie treści przewodu pokarmowego hamuje namnażanie patogenów, a dodatek probiotyku sprzyja zasiedlaniu wnętrza przewodu pokarmowego przez symbiotyczne bakterie, co odbywa się kosztem drobnoustrojów patogennych. Dbać należy również o optymalny poziom włókna pokarmowego w paszy, które przeciwdziała zaleganiu mas kałowych

i namnażaniu patogenów. Warto również rozważyć dodatek witaminy C do wody lub paszy. Uszczelnia ona naczynia krwionośne, co przeciwdziałać może przenikaniu toksyn bakteryjnych przez ściany jelit.

Profilaktyka upadków wywołanych przez bakterie beztlenowe wiąże się nie tylko z optymalnym składem i wysoką jakością paszy, lecz także z samą techniką żywienia. Stres będący efektem ograniczonego dostępu do paszy lub wody może sprzyjać upadkom. Problem ten może być również efektem okresowego braku paszy. Wówczas wygłodniałe zwierzęta pobierają duże ilości mieszanki, czego efektem są przypadki enterotoksemii.

WAŻNE SĄ WARUNKI CHOWU

Żywienie to ważny, lecz nie jedyny czynnik odpowiadający za ryzyko wystąpienia enterotoksemii wywołanych przez beztlenowce. Bardzo wiele zależy także od warunków środowiska. Najprościej mówiąc, im niższy poziom dobrostanu, tym większe ryzyko wystąpienia nagłych upadków tuczników.

Co bardziej doświadczeni producenci potwierdzają, że do upadków wywołanych przez beztlenowce dochodzi często w okresie wiosennym lub jesiennym - wtedy, kiedy wahania temperatur pomiędzy dniem i nocą są znaczne. Często upadki zwierząt pojawiają się również w okresie letnim, wtedy gdy w tuczarniach występują duże problemy z utrzymaniem optymalnej temperatury. Widać więc, że wśród czynników ryzyka zakażeń wywołanych przez beztlenowce ważna jest temperatura powietrza w budynkach inwentarskich. Chcąc chronić zwierzęta, w miarę możliwości należy zatem zapewnić im jak najlepsze, a przede wszystkim stabilne warunki chowu. Niestety, wielu gospodarstw nie stać na kosztowną modernizację układu wentylacji czy inwestycje w komputerowy system sterowania mikroklimatem. W tej sytuacji trudno będzie zapanować nad nagłymi zmianami temperatur. Róbmy jednak, co możemy, aby warunki chowu były jak najlepsze.

Przede wszystkim pamiętajmy o zachowaniu zalecanej obsady zwierząt w pomieszczeniach oraz o swobodnym dostępie zwierząt do paszy i wody. Zaniedbania w tym zakresie generują bowiem dodatkowy stres zwierząt, który nie sprzyja walce organizmu z patogenami.

 

Artykuł ulazł się w numerze 2/2018 miesięcznika "Farmer"