Jak informuje MRiRW – Podczas spotkania udało się zdiagnozować najważniejsze problemy nurtujące sektor produkcji trzody chlewnej oraz właściwe ukierunkowanie wsparcia, które dałoby wymierny, dodatni skutek ekonomiczny.

Nadal wiemy jedynie tyle co wcześniej, że Zespół będzie promował również w inwestycjach produkcję loch i prosiąt. Na razie nie zostały przedstawione praktyczne wytyczne zmiany tej sytuacji.

– W szczególności godne poparcia są wszelkie formy zrzeszania rolników, prowadzące do wspólnego tworzenia większych stad umożliwiających wyprodukowanie wyrównanych partii handlowych prosiąt, gwarantujących wysoki status zoohigieniczny – podkreślił minister i dodał, że wsparcie powinno wspomagać możliwość uzyskania wartości dodanej  z gospodarstwa.

Według oficjalnej informacji MRiRW sprawozdanie z prac Zespołu jest propozycją ekspercką przedstawioną ministrowi rolnictwa i będzie znaczącą pomocą w pracy resoru. Ponadto minister przypomniał, że nowy PROW 2014-2020 będzie szeroko konsultowany wśród organizacji społecznych.