Przez lata uważano, że potrzebny wodne prosiąt zaspokaja mleko lochy. Obecnie przyjmuje się jednak, że kojce porodowe powinny być wyposażone w poidła dla młodych, tak aby już od pierwszego dnia życia mogły one pobierać wodę. Wysoka koncentracja składników odżywczych w siarze, oraz wczesne rozpoczęcie pobierania paszy treściwej sprawia bowiem że woda obecna w mleku nie pokrywa potrzeb zwierząt.

Prosięta ssące mogą dobowo pobierać nawet do 2 litrów wody. W przeliczeniu na masę ciała jest to znacznie więcej niż w przypadku starszych zwierząt. Warto jednak pamiętać, że optymalna temperatura wody dla prosiąt jest wyraźnie wyższa niż dla tuczników czy zwierząt rozpłodowych. W przypadku starszych zwierząt wystarczy, aby stosowana w pojeniu woda miała temperaturę około 12 – 15 ºC. W pierwszych tygodniach życia prosięta nie mają jednak w pełni rozwiniętego mechanizmu termoregulacji, pobranie zimnej wody prowadzi więc do wychłodzenia organizmu których skutkiem są zaburzenia odporności a w skrajnych przypadkach również zejścia śmiertelne. Dlatego też, w przypadku porodówek zadbać należy nie tylko o optymalną temperaturę powietrza ale również wody.

W pierwszych dniach życia, zalecana temperatura wody to około 30 º C. Wraz ze wzrostem zwierząt, temperaturę tą należy zmniejszać. Woda dla prosiąt powinna być świeża, czysta i wolna od skażenia mikrobiologicznego. Wykorzystywaną w pojeniu zwierząt wodę warto jest zatem poddawać badaniom na obecność szkodliwych drobnoustrojów.