Istotna jest nie tylko ich genetyka, masa ciała i wiek, ale także status zdrowotny, pochodzenie i szczepienia którym zwierzęta poddano przed sprzedażą.

W Polsce licencjonowanym producentem i dostawcą genetyki DanAvl jest „Agro-Sokołów F1” Sp. z o.o. Należąca do Spółki ferma hodowlana w Pieckach (woj.warmińsko-mazurskie), jest fermą namnażającą loszki F1 (DanAvl Hybrid) w oparciu o duński materiał hodowlany DanAvl Landrace (LL) oraz DanAvl Yorkshire (YY).  Infrastruktura fermy w Pieckach pozwala na produkcję materiału hodowlanego o wysokiej wartości hodowlanej.

Produkowane na fermie loszki gwarantują dużą liczbę wyprodukowanych warchlaków od lochy w roku. Natomiast produkowane na fermie knury charakteryzują się cechami pożądanymi przez rolników prowadzących tucz, a mianowicie niskie zużycie paszy na kilogram przyrostu oraz niskie zapotrzebowanie na energię w paszy, co obniża kosztów żywienia tuczników, jak również wysokie przyrosty dobowe - cecha sprzyjająca szybkiemu zwrotowi z inwestycji  na stanowisko do tuczu. Ferma współpracuje z  „SOKOŁÓW”S.A. w ramach programu „Razem w Przyszłość”, który koordynuje współpracę ferm produkujących prosięta z gospodarstwami tuczowymi. Zapewnia w ten sposób  dostęp do najwyższej jakości prosiąt.

Mając pewność co do jakości materiału zwierzęcego należy skupić się na warunkach zoohigienicznych i żywieniu. Bieżąca, choćby nawet wyrywkowa kontrola przyrostów na reprezentatywnej grupie zwierząt pomaga szybko wyłapać pojawiający się problem i tym samym szybciej go wyeliminować. Wiele osób błędnie zakłada, że najważniejszym wskaźnikiem produkcyjnym decydującym o opłacalności tuczu jest przyrost masy ciała. Bez wątpienia jako parametr wpływający na przychód ze sprzedaży jest to bardzo ważne, ale równie ważne są koszty wynikające np. wprost z ceny mieszanki. Z ekonomicznego punktu widzenia zdecydowanie największe znaczenie ma średnie zużycie paszy na 1 kg przyrostu. To ten wskaźnik wiąże ze sobą wartość produkcji i ponoszone na nią nakłady. Kluczem do maksymalizacji ekonomicznych efektów produkcji jest ciągłe śledzenie trendów rynkowych i dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji związanej chociażby ze zmiennością relacji cenowych podstawowych surowców paszowych. W dzisiejszej dobie prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu rolnictwa, ale także umiejętności myślenia kryteriami ekonomicznymi. To trudne, ale konieczne.