Prawidłowe zarządzanie stadem obejmuje szereg zagadnień, począwszy od prawidłowo przeprowadzanego remontu stada, żywienia, zapewnienia optymalnych warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, wentylacja), przestrzegania reżimu sani-tarno-higieniczny, aż po prawidłowe kierowanie rozrodem. Ostatni wymieniony element jest najważniejszy z punktu widzenia ekonomiki produkcji. Od tego, ile prosiąt urodzi nam maciora, ile wykarmi i ile odsadzimy, zależy finansowe powodzenie naszej produkcji. Aby zapanować nad ogólnym chaosem wśród macior, który na pewno by się pojawił, gdybyśmy pozostawili je samym sobie, warto wprowadzić sprawdzone, trzytygodniowe cykle produkcyjne.

Okres między jedną a kolejną rują nazywamy cyklem rujowym. Pamiętamy, iż fizjologiczny cykl rujowy u lochy trwa około 21 dni (w praktyce między 18-24 dni). Następujące po sobie procesy podlegające regulacjom hormonalnym są cykliczne. Pierwszy dzień rui jest zerowym dniem cyklu. Pęcherzyk jajnikowy jest w stanie przedowulacyjnym. W 1-2. dniu cyklu dochodzi do owulacji i wytworzenia ciałka żółtego. Następnie mamy do czynienia z fazą luteolizy (okres poru-jowy i międzyrujowy) oraz fazą końcową - pęcherzykową (okres przedru-jowy i ruja). To właśnie te trzy fizjologiczne tygodnie powodują, iż przy pełnym zrozumieniu tematu, jesteśmy w stanie wprowadzić nasze zwierzęta w trzytygodniowy cykl produkcyjny.

ZALETY

Największą zaletą jest posiadanie macior proszących się w tym samym czasie, odsadzanie w danym momencie zbliżonej liczby prosiąt, kolejne krycie takiej samej liczby macior. Zaletą jest również "porządek" na warchlakarni i tuczarni, gdyż grupy tworzone są po odsadzeniu i przenoszone na kolejny sektory bez konieczności ponownego łączenia zwierząt. W praktyce oznacza to mniejsze ryzyko wystąpienia kanibalizmu czy walk o ustalenie hierarchii, a w związku z tym mniejsze ryzyko urazów czy uszkodzeń ciała. Cykl trzytygodniowy przy całej swej płynności daje nam w efekcie końcowym stały dochód, w związku z regularnymi i przewidywalnymi odstawieniami tuczników do rzeźni.

Nie sposób również przecenić możliwości stosowania zasady "całe pomieszczenie pełne - całe pomieszczenie puste", które w przypadku stosowania cykli trzytygodniowych jest niemal obligatoryjne. To z kolei pozwala nam w pełni wyczyścić i wydezynfekować całe sektory, tak aby były idealnie przygotowane do przyjęcia nowych zwierząt. Pamiętamy bowiem, iż tylko prawidłowo i regularnie przeprowadzana dezynfekcja może uchronić nas przed rozwojem chorób czy przenoszeniem ich na różne sektory.

SYNCHRONIZACJE

Aby trzytygodniowe cykle produkcyjne "zadziałały" prawidłowo, musimy na początku włożyć w ten system sporo pracy i poświęcić wiele uwagi.

Wprowadzając loszki (czy ustawiając grupę technologiczną z loch) zaczynamy od stymulacji i synchronizacji owulacji. U loch synchronizujemy ją za pomocą hormonów gonadotro-powych, u loszek natomiast altrenogestem. Po zakończeniu podawania preparatu loszkom, ruja pojawia się między 4. a 9. dniem. Jeżeli natomiast chcemy połączyć w grupie lochy i loszki, musimy w odpowiednim momencie odłączyć od loch prosięta (24 godziny po ostatnim podaniu altrenogestu loszkom). Dokładnie taki sam mechanizm działania altrenogestu wykorzystujemy u loch w celu opóźnienia wystąpienia rui po odsadzeniu prosiąt.

Kiedy już uda nam się zsynchronizować owulacje, musimy nauczyć się zauważać ruję. Przyjmuje się bowiem, iż w znacznej mierze za niepowodzenia w rozrodzie nie jest odpowiedzialny brak rui, ale błędne jej wykrywanie. Ruja u lochy trwa średnio 40-60 godzin. Owulacja natomiast 5-7 godzin. Są to jednak wartości mocno orientacyjne, gdyż termin i czas trwania rui jest sprawą wysoce indywidualną. W praktyce oznacza to, że wyróżniamy lochy z wczesną rują, późną rują oraz z rują terminową. Tylko dokładna obserwacja (karta loch) pozwala nam prawidłowo rozpoznać termin rui. To z kolei jest niezbędne do terminowo i prawidłowo przeprowadzanej inseminacji. U loch z rują wczesną inseminujemy między 24 a 36 godziną od zauważenia pierwszych objawów rui. Powtarzamy po kolejnych 18-24 h. U zwierząt z rują późną inseminację przeprowadzamy po 12 h od pierwszych objawów rui, następnie po kolejnych 12. Lochy z rują optymalną inseminujemy od 12 do 24 godzin, kolejny raz po następnych 12 od wystąpienia objawów rui. Widzimy więc, jak rozłożony w czasie potrafi być prawidłowy moment wykonywania inseminacji. Nieprawidłowy jej termin skutkuje dla nas konkretnymi stratami finansowymi.

Niejednokrotnie dobre zarządzanie stadem, prawidłowe warunki zoohigieniczne oraz zapewnienie dobrostanu pozwalają nam zaoszczędzić na interwencjach hormonalnych. Zapewnienie maciorom odpowiedniej ilości i jakości światła, odpowiednio zbilansowanej i suplementowanej diety powodują, iż zwierzęta wchodzą w ruję naturalnie i bezproblemowo.

PORÓD

Jeśli już udało nam się zsynchronizować ruję i przeprowadzić zakończoną sukcesem inseminację, kolejnym ważnym momentem w naszym trzytygodniowym cyklu produkcyjnym są porody. Praktyka pokazuje, iż należy bardzo uważać z hormonalną regulacją porodów. Termin porodu również jest sprawą bardzo indywidulaną. Zbyt częste ingerencje hormonalne lub nieumiejętne ich stosowanie może nam tylko zaszkodzić. Dużym zagrożeniem są bowiem straty prosiąt ze względu na żywotność czy też zbyt niską wagę urodzeniową. Aby wywołać poród, stosujemy analogi prostaglandyny o działaniu luteolitycznym. Poród następuje najczęściej między 24 a 36 h po podaniu domięśniowym. Pamiętajmy, iż wywoływać poród możemy tylko wtedy, kiedy znany jest dokładny termin inseminacji (powraca temat prowadzenia kart loch), oraz jeśli upłynęło minimum 113 dni ciąży (przyjmujemy, iż pierwszy dzień ciąży to ostatni dzień inseminacji). Po 12 godzinach od podania prostaglandyn zaleca się podanie oksytocyny w celu usprawnienia porodu i łatwiejszego jego przebiegu.

Należy również zwrócić uwagę na czas trwania porodu. Im szybciej i sprawniej się odbędzie, tym większe szanse na dobrą kondycje matki i potomstwa. Pamiętajmy, aby zapewnić matce spokój i odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne.

Po laktacji trwającej minimum 21 dni i odsadzeniu prosiąt, wracamy do tematu synchronizacji owulacji i prawidłowego wykrywania rui. Koło się zamyka.

WARCHLAKI I TUCZNIKI

Produkcja w ściśle określonych cyklach produkcyjnych daje nam wiele zalet nie tylko na sektorze rozrodu. Mamy możliwość łączenia w grupy warchlaków, których kojec nie będzie otwierany na kolejne zwierzęta. Prosięta odsadzamy w tym samym dniu, a więc łączymy od razu konkretną grupę warchlaków. Mamy możliwość posegregowania zwierząt wagowo i kondycyjnie. Z tych grup powstaną później grupy tuczników. Hierarchia ustawia się raz i jest już do końca tuczu. Dla nas oznacza to mniej walk, mniej stresu i mniej okaleczeń.

Cykl trzytygodniowy pozwala zapanować nad produkcją, a pracownikom zaplanować kolejność działań. Daje to również możliwość przekierowywania ich działań w miejsca newralgiczne na danym etapie produkcji. Lepszy porządek to natomiast mniej pracy i mniej niespodziewanych sytuacji.

Podsumowując, jeśli mamy możliwość stworzenia grup produkcyjnych, cykle trzytygodniowe wydają się optymalne. Trzy tygodnie trwa cykl rujo-wy, prosięta odsadzamy po minimum trzech tygodniach. Pamiętajmy jednak, iż nie ma złotej zasady, ani nawet jednej uniwersalnej tabelki z zaleceniami, której zastosowanie gwarantuje nam sukces hodowlany. Każda ferma jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Zachęcam do ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii, bo tylko taka zaowocuje sukcesem.