Stres wynika najczęściej z niekorzystnych warunków życiowych lub trwałej sytuacji będącej jego źródłem (stresorem), w której rozwiązanie problemu nie jest możliwe.

Reakcja zwierzęcia na stres jest uzależniona od wielu czynników. Jednym z najważniejszych są indywidualne cechy. Ta sama sytuacja może stać się źródłem bardzo silnego stresu dla jednego zwierzęcia, nie wywierając jednocześnie zauważalnego wpływu na inne. Reakcja organizmu jest też uzależniona od jego przygotowania. Znacznie silniejszą reakcję wykazują zwierzęta, których organizmy są wyczerpane, np. brakiem snu, złym traktowaniem, niewłaściwie przeprowadzonym transportem lub też ciągłym stresem pochodzącym z innych źródeł. Niezaspokojenie podstawowych potrzeb lub wyczerpanie organizmu chorobą, podobnie jak wycieńczenie z powodu choroby zmniejszają odporność na stres.

Objawy stresu
Do fizjologicznych komponentów stresu należą m.in.: wzrost ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca, zwiększenie stężenia glukozy w krwi, wzrost napięcia mięśniowego, przyspieszony, płytki oddech, wyostrzenie zmysłów, suchość w pysku, przyspieszona perystaltyka jelit (zwiększenie wydzielania ekskrementów), zwiększone napięcie mięśni gładkich (m.in. skurcz żołądka powodujący bóle psychogenne), charakterystyczne zmiany w gospodarce hormonalnej......

Więcej czytaj w FARMER 16/2009 

Zamów FARMERA