Cena sprzedaży jest praktycznie niezależna od producenta. Z drugiej strony mamy koszty, nad których wielkością czuwa właściciel gospodarstwa i po części wynikają one z tego, jak zorganizowana jest produkcja w danym gospodarstwie. Jeśli przyjrzymy się, co stanowi największy koszt w produkcji trzody chlewnej, bez wątpienia możemy na pierwszym miejscu wymienić paszę. Jak pokazują wyliczenia, w zależności od kraju pasza może stanowić od 50 nawet do 75 proc. kosztów produkcji świń. Szacuje się, że w naszym kraju udział paszy w ogólnych kosztach produkcji to ok. 70 proc. O ile cena paszy, komponentów paszowych czy dodatków jest niezależna od rolnika, o tyle ilość paszy niezbędna do uzyskania przez świnie wagi rzeźnej może znacząco różnić się między gospodarstwami.

Czym jest FCR?

Porównania efektywności wykorzystania paszy przez świnie dokonuje się przy pomocy współczynnika wykorzystania (konwersji) paszy oznaczanego jako FCR (skrót ten pochodzi z języka angielskiego od słów „Feed Convertion Ratio”). Oznacza on ilość zużytej paszy na przyrost kilograma masy ciała zwierzęcia, a mówiąc prościej, jest on parametrem wskazującym na efektywność zwierzęcia w przetwarzaniu paszy na mięso (...).