Przewodniczący grupy roboczej „Wieprzowina” A. Tavares, alarmuje, że jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania interwencyjne, to może dojść do całkowitego załamania europejskiego rynku wieprzowiny. Wskazuje tutaj na takie instrumenty zarządzania rynkiem, jak pomoc dla prywatnego przechowalnictwa, a następnie po odzyskaniu równowagi, przeprowadzenie kontrolowanego wprowadzenia na rynek przechowywanych zasobów.


Jednocześnie Copa – Cogeca przypomina, że sektor od trzech lat znajduje się w kryzysowej sytuacji. Największe straty producenci ponieśli w latach 2007–2008. Niewielka poprawa nastąpiła w 2009 roku i w pierwszej połowie 2010 roku. Nie pozwoliło to jednak producentom na odbudowę poniesionych strat. W dodatku ceny zbóż nie ulegną zmniejszeniu w najbliższym czasie, co przekłada się na ceny pasz. W skali europejskiej koszty pasz w całkowitej produkcji trzody chlewnej kształtują się pomiędzy 55 a 65 proc. w zależności od poszczególnych krajów UE.  Dlatego zmiany na rynku zbóż są tak ważne dla producentów tuczników.